Multinationals kiezen voor Serious Gaming op IT afdeling

Persbericht geplaatst door EstherSchreuder op 03-12-2015
Voor het verbeteren van hun communicatie, samenwerking en processen

Donderdag 03-12-2015 - Klanten van IT-specialist HappyCustomers kozen recentelijk voor Serious Gaming op hun IT-afdeling. A.S. Watson, Danone, Sanoma en Spaarne Gasthuis zijn er van overtuigd dat dit tot betere resultaten leidt dan de conventionele trainingen.

Pascal van Borssum Waalkes (Manager HappyCustomers Solutions): "De conventionele manier om knelpunten te constateren is door middel van vragen stellen en praten. Doordat medewerkers bewust nadenken over bepaalde keuzes, gaan ze niet meer af op hun gevoel, maar op logisch redeneren, terwijl dit in de praktijk juist niet het geval is. Hierdoor geeft de conventionele manier niet altijd een goed beeld van de situatie zoals hij daadwerkelijk is. Serious Gaming voorkomt dit, omdat mensen door de simulatie op basis van hun gevoel beslissingen nemen."

Met Serious Gaming worden dagelijkse situaties gesimuleerd. Dit kan op vele manieren, bijvoorbeeld door het bouwen van objecten met legoblokjes (Let's create It), het spelen van een kaartspel (ABC), het onder druk bouwen, lanceren en laten landen van een virtuele raket (Apollo13), het spelen van een virtueel computerspel (TeamUp), etc. Het doel is dat de teamgenoten hun dagelijkse gedrag vertonen tijdens het spelen van de game. Hierdoor komen knelpunten op het gebied van samenwerking, communicatie en processen naar voren en wordt direct samen naar een oplossing gezocht.

"Vaak wordt gedacht dat het spelen van de game alleen de knelpunten naar voren brengt, maar niets is minder waar. Al tijdens de game, die begeleid wordt door een van onze professionals, gaan we met het IT-team op zoek naar concrete en toepasbare oplossingen. Doordat het team samen nadenkt over de beste oplossingen worden deze ook gedragen en is het eenvoudiger elkaar aan te spreken op het niet nakomen van afspraken. Daarnaast komen we altijd een aantal keer terug om te kijken of het traject het beoogde resultaat heeft gegeven. Ligt de problematiek buiten onze scope, dan hebben wij een uitgebreid netwerk beschikbaar dat de uitdagingen op kan pakken. We adviseren daarom al onze klanten om Serious Gaming nooit als losstaand project te zien", aldus Erna Froon (Managing Director HappyCustomers).

Het resultaat van Serious Gaming hangt af van het beoogde doel. In de meeste gevallen wordt er beter samengewerkt waardoor medewerkers met meer plezier naar hun werk gaan en elkaar en de klant beter begrijpen. Daarnaast worden processen geoptimaliseerd waardoor er tijdswinst geboekt wordt en klanten niet meer het gevoel hebben tussen wal en schip te vallen. Dit alles leidt uiteindelijk tot blije klanten, vanzelfsprekend het ultieme doel van HappyCustomers.

HappyCustomers werkt met verscheidene serious games, afhankelijk van het beoogde doel. De games waar onder andere mee gewerkt wordt zijn CarWorks (Lean Six Sigma), Apollo 13 (samenwerking, communicatie en processen), Let's Create It (samenwerking, communicatie), Challenge of Egypt (projectmanagement), TeamUp (samenwerking), Oceans 99 (security, veiligheid) en ABC (focust op knel- en verbeterpunten).
deel deze pagina:
Meestgebruikte trefwoorden
van EstherSchreuder: