Netwerk van Experts: Strategy Partners Nederland

Persbericht geplaatst door Influx PR op 14-02-2012
Netwerk van Experts: Strategy Partners Nederland
Kennis samenbrengen en beschikbaar stellen: Strategy Partners Nederland vergroot Netwerk van Experts

Driebergen, 14 februari 2012 - Om invulling te geven aan de toenemende vraag en aanbod van Document- & Contentmanagement en Informatielogistieke kennis en diensten heeft Strategy Partners Nederland zijn ‘Netwerk van Experts’ uitgebreid. Experts die in het netwerk van Strategy Partners worden opgenomen hebben op zijn minst tien tot vijftien jaar ervaring in klantprojecten en –advisering èn een heldere en pragmatische aanpak; ofwel een in de markt erkend en herkend kennisprofiel.

Strategy Partners richt zich - aan de gebruikerzijde van de markt - nog steeds op programma- en regie-managementdiensten in relatie tot document-, content- en informatielogistieke projecten; zowel in de strategievorming, de oplossingdefinitie en het programmamanagement bij de uitvoering. Wat programmamanagement betreft richt zich de focus steeds meer op de organisatie en personele aspecten rond een implementatie in plaats van op de functionaliteit en techniek. De experts brengen kennis bijeen gericht op marktsegmenten zoals financiële instellingen, productiebedrijven, centrale en decentrale overheden, woningcorporaties of grote overkoepelende organisaties.

Voor alle deelgebieden van de document- en contentlogistieke waardeketen (capture, beheer, verwerking en communicatie) zien wij een toenemende vraag naar echt ervaren experts op deze deelgebieden”, stelt Hans Vlak, partner bij Strategy Partners en verantwoordelijk voor het Netwerk van Experts programma. “Dit voor zowel kortstondige kennisintensieve ondersteuning als voor middellangetermijnprogramma- en regiemanagement ondersteuning. Van strategievorming via keuzebepaling tot implementatie- en verandermanagement.” Aan de aanbodzijde zijn er legio zelfstandige experts die naast een uitdagende werkomgeving ook een platform zoeken voor kennisdeling en –verrijking. Strategy Partners speelt op beide ontwikkelingen in en koppelt vraag en aanbod aan elkaar via het Netwerk van Experts. “De eerste resultaten van dit initiatief zijn bijzonder positief en hebben direct geresulteerd in een verdubbeling van het aantal aangesloten experts en enkele prikkelende projecten.

Het Strategy Partners Netwerk van Experts betekent een aanvulling van de primaire organisatiecapaciteit met deskundige mensen die bewezen hebben ook goed zelfstandig te kunnen opereren. Dat netwerk staat ook open voor kleine en reeds gevestigde en bewezen organisaties, zonder direct volledig gebonden te zijn. Deze uitbreiding van het netwerk geeft Strategy Partners de mogelijkheid klanten aanvullende diensten te bieden in het verlengde van de huidige activiteiten.
Een win-win-win-situatie”, aldus Vlak. “Het biedt de experts toegang tot onze markt en procesdeskundigheid, de klanten een verbreding van goed geregisseerde dienstverlening en ons verdere mogelijkheden voor kennis- en dienstenverrijking.”

Voor klanten die een expert nodig hebben of willen inzetten is er binnen Strategy Partners een goede en snelle interne communicatie. Vlak: “We beschikken nu over expertgroepen rond marktsegmenten. Zij komen regelmatig samen om marktontwikkelingen of specifieke klantsituaties te bespreken. Op basis van de verzamelde kennis en contacten kunnen we snel bepalen wie past bij een vraag.”

Strategy Partners – Willem van Abcoudelaan 11, 3971 AA Driebergen – 0343 514882 - contact@strategy-partners.nl- www.strategy-partners.nl

Voor de redactie:

Over Strategy Partners
Strategy Partners is een innovatieve analyseorganisatie met research- en adviesactiviteiten in specifieke ECM- en BPM-segmenten van de IT-markt. Zij levert resultaatgedreven, pragmatische en direct uitvoerbare adviezen die organisaties helpen oplossingen of systemen te verkrijgen en effectief in gebruik te nemen. De onderzoek- en adviesdiensten ondersteunen tevens bedrijven die betrokken zijn bij mergers/acquisities en strategische allianties. Voor IT-leveranciers, systeemintegrators en diensten­leveranciers worden cruciale “go-to-market”-strategieën, actuele marktkwalificatie en -segmentatie en gedetailleerde analyse en informatie geleverd om de markten in Europa te bedienen en te benutten.
Voor meer informatie zie: www.strategy-partners.nl.

Voor redactionele informatie:
Influx PR – Jakob Brons – tel: 055 3663034 – e-mail:
spnl@influx-pr.com.

deel deze pagina:
Meestgebruikte trefwoorden
van Influx PR: