Nieuw arbitragerecht in de bouw

Persbericht geplaatst door Clickr op 28-09-2015
mr. J.J.C.M. Willemen, 2015, De Ondernemer

Het arbitragerecht is sinds 1 januari 2015 gemoderniseerd. Voor ondernemers in de bouwsector heeft dat gevolgen. Zij maken vaak gebruik van algemene voorwaarden zoals de UAV 2012 of de AVA 2013. Daarin staat standaard een arbitragebeding. Dat betekent dat een arbitraal college zich buigt over een geschil, daarvoor hoeft u in principe niet naar de rechter. Kijk dit altijd even goed na in uw eigen voorwaarden voor u gaat procederen.

De positie van consumenten bij arbitrage ligt nog wat anders. Het arbitrale beding staat tegenwoordig op de zwarte lijst van onredelijk bezwarende bedingen bij consumentenovereenkomsten en is hiermee vernietigbaar geworden. Heeft een consument een geschil? Dan hoort dat thuis bij de gewone burgerlijke rechter.

Levert u aan consumenten en wilt u liever arbitrage? Regel het dan in een aparte overeenkomst of spreek af dat u de consument minimaal één maand gunt om alsnog te kiezen voor de rechtbankprocedure in plaats van arbitrage. Kiest de consument (tijdig) voor de rechtbankprocedure, dan bent u daar als ondernemer aan gebonden. Kiest de consument niet, dan kunt u alsnog naar arbitrage.

Voor bestaande overeenkomsten geldt een beperkte overgangstermijn. Bestaande algemene voorwaarden komen pas na een jaar op de zwarte lijst. Start een procedure tijdens dit overgangsjaar dan wordt het niet bedreigd met vernietiging. Na 1 januari 2016 vallen alle procedures onder het nieuwe regime.

Twijfelt u? Het loont de moeite u hierover te laten adviseren. U voorkomt hiermee, dat u zich met uw geschil tot de verkeerde instantie wendt en de procedure over moet.

Bron: www.haansadocaten.nl