Nieuw Blik op Werkkeurmerk voor WML

Persbericht geplaatst door WML op 02-04-2012

WML, het mens- en werkontwikkelbedrijf van de gemeenten Heusden, Loon op Zand en Waalwijk, haalt goede rapportcijfers als het gaat om zijn re-integratiedienstverlening. Dat blijkt uit de resultaten van het onlangs gehouden onderzoek naar de tevredenheid van onze klanten. Cliënten in traject geven WML een 7,8 en opdrachtgevers belonen WML met een 8,3. “We zitten met deze mooie resultaten ruimschoots boven het landelijk gemiddelde”, vertelt een tevreden teamleider re-integratie Jacqueline van Hoof.

De meningen van de personen in traject en de werkgevers worden zeer regelmatig gepeild. “Niet alleen willen we zelf weten hoe we het doen. Het is ook belangrijk voor DNV, de onafhankelijke instantie die ons jaarlijks controleert.” DNV kijkt elk jaar of WML voldoet aan alle gestelde normen en eisen. “Ook wordt gelet of we onze afspraken nakomen en of we voldoen aan de resultaatverplichtingen met onze opdrachtgevers. Als alles goed wordt gevonden, ontvangen we een verlenging van het keurmerk Blik op Werk.” De auditor van DNV bekeek de re-integratiedienstverlening en de re-integratieadministratie erg kritisch. “We voldeden aan alle eisen en normen. Hierdoor kunnen we ons Blik op Werkkeurmerk weer verlengen.”

Resultaten centraal
Het Blik op Werkkeurmerk bestaat sinds 2007 en is de opvolger van het BOA Keurmerk, het Borea Keurmerk en het Cliënten Kwaliteitskeurmerk Re-integratie (CKR). Het Keurmerk maakt kwaliteit op eenduidige wijze transparant en biedt garantie op die kwaliteit. Dienstverleners met het keurmerk onderscheiden zich van dienstverleners zonder keurmerk. Het Blik op Werkkeurmerk stelt de resultaten centraal. Verder wordt de tevredenheid van opdrachtgevers en cliënten gemeten. Dienstverleners hebben alleen het Keurmerk als hun cliënten en opdrachtgevers tevreden zijn over de dienstverlening.

Het team re-integratie van WML hielp in 2011 personen met allerlei diensten. “We stelden diagnoses, deden onderzoek en boden loopbaanoriëntatietrajecten aan. Verder deden we aan jobcoaching en begeleidden we personen van werk naar werk. Een andere belangrijk activiteit was het toeleiden naar werk vanuit een werkloze situatie. Ten slotte zijn we flink actief geweest op het gebied van sociale activering. Op al deze vormen van dienstverlening is het Blik op Werkkeurmerk van toepassing.”

WML is een intergemeentelijk mens- en werkontwikkelbedrijf. Namens de gemeenten Heusden, Loon op Zand en Waalwijk helpt WML mensen op weg, die om wat voor reden dan ook (nog) niet zelfstandig aan de slag kunnen op de reguliere arbeidsmarkt. WML zorgt ervoor dat deze personen (opnieuw) integreren in het reguliere arbeidsproces. Ontwikkeling, activering, training, opleiding, begeleiding, coaching, ondersteuning, werkervaring, detachering en doorstroming leiden tot nieuwe kansen, hernieuwde eigenwaarde en motivatie. Het uiteindelijke doel is mensen met en zonder beperkingen volwaardig te laten meedoen aan werk.

Voor de redactie:

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Robin de Jong, communicatieadviseur, mobiel: 0615 03 73 73. E-mail: communicatie@wml.org. Meer weten over WML? Neem dan een kijkje op www.snelwegnaarwerk.nl.