Nieuw BV recht

Persbericht geplaatst door Wilde belastingadvies op 15-06-2012
Nieuw BV recht

Op 12 juni heeft de Eerste Kamer het wetsvoorstel 'Vereenvoudiging en flexibilisering bv-recht', ofwel de flex-b.v., aangenomen. De ingangsdatum is vastgesteld op 1 oktober 2012.

Meer flexibiliteit

De flexibiliteit met betrekking tot oprichting van de bv en inrichting van de statuten is toegenomen.

Het oprichten van een bv wordt eenvoudiger en goedkoper, omdat de minimum kapitaaleis van € 18.000 vervalt. Worden de aandelen in geld volgestort, dan is een bankverklaring niet meer nodig. En bij de inbreng anders dan in geld vervalt de accountantsverklaring. Wel moeten de (toekomstige) aandeelhouders nog steeds een inbrengbeschrijving opstellen. En voor het opstellen en wijzigen van de statuten en dergelijke blijft een notaris nodig.

Aansprakelijkheid

Voor meer flexibiliteit vraagt de wetgever wel wat terug! In de vorm van verdergaande aansprakelijkheid van de bestuurders. We zetten de belangrijkste wijzigingen voor u op een rij.

Uitkeringstest

De belangrijkste maatregel die bij invoering direct van kracht wordt, is de uitkeringstest. Deze wordt onder andere gehanteerd voor het uitkeren van dividend. De aandeelhouders nemen het besluit daarover. Dat besluit kan echter pas worden uitgevoerd als het bestuur goedkeuring heeft verleend. Het bestuur kan de goedkeuring weigeren als het op het moment van uitkering weet of behoort te weten dat de bv na de uitkering niet langer aan haar verplichtingen kan voldoen.

Elke bestuurder van een flex-b.v. is nu hoofdelijk aansprakelijk voor het tekort dat door de uitkering is ontstaan.

Bestuurders moeten dus goed nagaan en vastleggen of en waarom het besluit verantwoord is. Belangrijk is ook dat bestuurders de beoordeling vastleggen, zodat zij later kunnen aantonen dat en op welke manier zij de beoordeling hebben uitgevoerd. Het betekent ook dat dividendbeleid niet meer standaard is. Het gebruikelijke 'licht houden' van een werkmaatschappij door jaarlijks overwinsten uit te delen aan de holding kan niet zonder de vereiste beoordeling worden voortgezet. De uitkeringstest geldt voor besluiten die worden genomen ná 1 oktober 2012. Ook als ze genomen worden over boekjaren die zijn afgesloten vóór 1 oktober 2012.

Bestaande B.V.’s?

Wie (nog) niets wil wijzigen, hoeft niet in actie te komen. Bestaande B.V.’s zijn namelijk, nog niet, verplicht om hun statuten en/of vennootschappelijke structuur aan te passen.

Wilt u weten wat de flex-bv voor u betekent? Wij helpen u graag!, U kunt contact met ons opnemen viaa 035-700 97 01 of via info@wildegroep.nl