Nieuwe publicatie - Stamrecht bv en gouden handdruk bij ontslag 2013

Persbericht geplaatst door OSM op 08-04-2013
Nieuwe publicatie - Stamrecht bv en gouden handdruk bij ontslag 2013

Soest, 8 april 2013 - Gouden Handdruk Specialist uit Soest heeft de veertiende editie van het boek "gouden handdruk bij ontslag 2013" uitgegeven. Dit boek van 92 pagina's beschrijft de fiscale mogelijkheden met een ontslagvergoeding: verlonen (direct belasting betalen), stamrecht banksparen en de stamrecht BV. Het boek is geschreven voor werknemers die een ontslagvergoeding ontvangen. U kunt het boek gratis aanvragen via de de website van Gouden Handdruk Specialist.

Stamrecht Flex bv en ander nieuws in boek 2013
Het boek "gouden handdruk 2013" behandelt een aantal actualiteiten, zoals de stamrecht flex bv (onder andere het vervallen van de eis van € 18.000,- startkapitaal bij het oprichten van een stamrecht BV en het vervallen van de bankverklaring) en het nieuwe ontslagrecht dat mogelijk ingaat per 2014 (verplichte ontslagaanvraag bij UWV, vervallen van kantonrechtersroute bij ontslag, maximeren ontslagvergoeding tot € 75.000,-, invoeren transitiebudget, etc.). Over het nieuwe ontslagrecht wordt momenteel onderhandeld door vakbonden en werkgeversorganisaties. Ook onderwerpen als banksparen, de kantonrechtersformule, de WW-uitkering en collectief ontslag bij reorganisatie komen aan bod.
Informatiebijeenkomsten en persoonlijke adviesgesprekken
Het boek geeft algemene informatie. Gouden Handdruk Specialist verzorgt ook wekelijks lezingen en persoonlijke adviesgesprekken in Soest. Daaraan is veel behoefte: “de onzekere financiele situatie waarin ontslagen werknemers zich bevinden en de complexheid van de materie rondom ontslagvergoedingen en stamrecht maakt het ontslagen medewerkers lastig de juiste keuze te maken met de ontslagvergoeding”, stelt Marius Winter, auteur van het boek en directeur van Gouden Handdruk Specialist. “In een lezing krijgt men algemene informatie en in een persoonlijk adviesgesprek ontvangt men een persoonlijk advies. Gouden Handdruk Specialist heeft een AFM inschrijving, zodat wij kunnen adviseren en bemiddelen in stamrecht banksparen. Ook adviseren wij in stamrecht BV's en kunnen de oprichting van een stamrecht BV verzorgen. Een waarschuwing is op zijn plaats: een stamrecht bv is pas interessant bij vergoedingen van € 75.000,- of meer én zelfs dan niet voor iedereen geschikt. Laat u goed adviseren voordat u besluit tot het oprichten van een stamrecht bv. De Belastingdienst is in 2013 een stamrecht project gestart om pas opgerichte stamrecht bv's extra strikt te controleren.

Elke vrijdag om 10.30 uur organiseert Gouden Handdruk Specialist een gratis lezing in haar kantoor te Soest. Aanmelden is verplicht via de website van Gouden Handdruk Specialist.