Nieuwe regelgeving voor consumenten-webshops.

Persbericht geplaatst door Clickr op 29-01-2014
mr. S.H.M. van den Elsen (Sander), 2014, De Ondernemer
Webwinkels voor consumenten zullen halverwege 2014 te maken krijgen met nieuwe regelgeving, die is opgesteld om de in verschillende Europese landen geldende regels te harmoniseren. Enkele in het oog springende te verwachten wijzigingen zijn de navolgende.
De bedenktijd voor consumenten om de overeenkomst bij een aankoop op afstand zonder opgave van reden te ontbinden zal worden verdubbeld van 7 naar 14 dagen.
Volgens de nieuwe regels dient de terugzending van de afgeleverde zaak vervolgens te geschieden binnen 14 dagen nadat de consument de ontbindingsverklaring heeft uitgebracht.
De kosten voor het terugzenden van de zaak zullen, tenzij anders is overeengekomen, door de consument dienen te worden gedragen. Hierop bestaat onder meer een uitzondering indien de zaak naar zijn aard niet met de gewone post kan worden teruggezonden. De webshop dient in dat geval de afgeleverde de zaak op zijn kosten af te halen.
Reeds gedane betalingen dienen, met inbegrip van de leveringskosten, binnen 14 dagen na ontvangst van de ontbindingsverklaring door de ondernemer terug te worden betaald.
Nieuw is ook de regel dat de zaak bij consumentenkoop direct of uiterlijk binnen 30 dagen dient te worden afgeleverd, tenzij partijen een andere termijn zijn overeengekomen.
De afronding van het bestelproces dient in de toekomst zo te worden ingericht, dat de bestelling pas kan geschieden nadat duidelijk is gemaakt dat de bestelling een betalingsplicht inhoudt. Volgens de wetstekst is hiervan in ieder geval sprake als een knop met de vermelding "bestelling met betalingsverplichting" wordt gebruikt.
Om problemen te voorkomen is het voor ondernemers met webshops voor consumenten raadzaam om tijdig te laten controleren of de gebruikte algemene voorwaarden voldoen aan de nieuwe regelgeving.
Kijk voor meer informatie op www.haansadvocaten.nl