Nu ook koopnissen bij het Memorarium

Persbericht geplaatst door Presstige Public Relations op 04-02-2014
Nu ook koopnissen bij het Memorarium

Sinds deze maand kunnen geïnteresseerden in het Memorarium in Arnhem ook een urnen nis kopen. Dat is te vergelijken met een eigen of familiegraf op een begraafplaats.

Koopnissen
Een vraag die potentiële nabestaanden van het Memorarium de laatste tijd stelden had betrekking op de wens om een urnen nis voor lange tijd in gebruik te krijgen. Volgens directeur Hans de Kluijver is het is normaal dat bij nieuwe initiatieven mensen aan het denken worden gezet. Dat is ook hier gebeurd. “Zo kregen we een al een aantal keren de vraag of het ook mogelijk was om een nis te kunnen kopen.”
Het Memorarium heeft daarom besloten om het gebruiksrecht van een beperkt aantal nissen te verkopen. In een nis –die door de koper kan worden uitgezocht- is ruimte voor een tweetal urnen. De koper ontvangt een bijzettingscertificaat op naam en verkrijgt daarmee het gebruiksrecht voor langere/onbepaalde tijd, gemaximaliseerd tot vijftig jaar na de laatste bijzetting.
“Op deze wijze hebben we ingespeeld op een mogelijke behoefte. De prijs voor een koopnis bedraagt € 3.200,-. Deze actie wordt ondersteund door de Stichting Behoud Johannes de Doperkerk Arnhem omdat vijftig procent van de opbrengst naar de Monumenten B.V. gaat, die verantwoordelijk is voor het onderhoud en de instandhouding van het kerkgebouw”, aldus De Kluijver.

Het gebouw heeft de komende jaren haar onderhoud en op onderdelen haar restauraties nodig om dit waardevolle rijksmonument met haar mooie herbestemming in goede conditie te krijgen en te houden. Dat dit veel geld gaat kosten spreekt voor zich. Voor een deel komen die gelden binnen door de huuropbrengsten vanuit het Memorarium en ook door giften aan de Stichting Behoud Johannes de Doperkerk Arnhem. Omdat de stichting een ANBI-status heeft zijn die giften voor de gevers aftrekbaar van het fiscale inkomen.

Informatieve inloopmiddagen
Als nieuwe gastvrouwen zijn de dames Griet en Mirjam de Kluijver aangezocht.
Daarnaast zal er op de eerste zondag van de maand van 14.00 tot 16.00 uur een inloopmiddag worden georganiseerd door Saskia Plantinga. Als eigenaar van Abreptus Uitvaartverzorging & Nazorg is zij geen onbekende in het Arnhemse. Tijdens deze inloopmiddagen zal zij bezoekers informeren over alles op het gebied van begraven, cremeren, uitvaarten en uitvaartverzekeringen. Directeur Hans de Kluijver zegt hierover: “Wij bemerkten een stijgende wens van nabestaanden om geïnformeerd te zijn over het onderwerp uitvaart. Wij zijn dan ook zeer verheugd dat Abreptus zich verbindt aan het Memorarium. Hierbij sprak ons in het bijzonder aan dat naast haar deskundigheid, haar klantvriendelijke opstelling en de tijd die zij vrijmaakt om de mensen daar waar mogelijk bij te staan.

Bovendien heeft de samenwerking ook te maken met een uitbreiding van de dienstverlening van het Memorarium met een ruimte voor een 24-uurswake en mogelijk een ruimte waar volgens afspraak afscheid kan worden genomen. De bestaande dagkapel en wellicht ook het kantoor (de voormalige sacristie) zal hier voor worden aangepast en ingericht. In het verlengde van de 24-uurswake kan aansluitend vanuit het Memorarium de uitvaart plaatsvinden. “Dit is vooral interessant voor veel kleinere uitvaartorganisaties die door de grote spelers in de markt steeds minder dan wel geheel niet meer worden toegelaten tot hun faciliteiten, deze aanpassing biedt kleine uitvaartorganisaties een goed alternatief”, aldus De Kluijver.

Naam gewijzigd
De naam Memorarium Arnhem is onlangs gewijzigd in Memorarium Gelderland. De organisatie kwam tot die stap om daarmee beter aan te geven, dat het Memorarium in Arnhem een regionale functie vervult of zou moeten vervullen in de provincie Gelderland.

Het Memorarium
Een Memorarium is een spirituele belevingsruimte en gedenkplaats in de ruimste zin van het woord. In deze omgeving worden nabestaanden de ruimte en mogelijkheden geboden de mensen te gedenken die hen zijn ontvallen in een bijzondere, respectvolle en hoogwaardige omgeving met een spirituele sfeer.
Het Memorarium in de Johannes de Doperkerk in Arnhem biedt ruimte aan een binnencolum-barium, een urnencrypte, een kinderhofje, een gedenkmuur, een gedenk- of bedeplaats, een buitencolumbarium, een urnenmuur, een gedenkmonument voor het gestorven kind en een stilteruimte.
Het Memorarium biedt bovendien een bijzondere omgeving voor een bijzettingdienst, een wake en voor een sfeervol samenzijn van nabestaanden al dan niet in combinatie met catering e.e.a. naar uw wens. Een gastvrouw of gastheer maakt bezoekers wegwijs, informeert, ondersteunt en organiseert bijzettingen met oog voor individuele wensen en behoeften. Daarmee wordt het Memorarium een respectvolle, sfeervolle omgeving voor passend gedenken.

Voor de redactie:

Noot voor de redactie (niet voor publicatie):
Meer informatie over het bovenstaande wordt u graag verstrekt door Frank Lether van Presstige Public Relations, telefonisch bereikbaar via 033 – 245 00 70.

Arnhem, 4 februari 2014
Memorarium Gelderland
Verlengde Hoflaan 74
6822 ED Arnhem
026 361 77 00
www.memorarium.nl