Odin Groep behaalt ISO-certificering op drie punten

Persbericht geplaatst door Influx PR op 12-04-2012
Odin Groep behaalt ISO-certificering op drie punten

Hengelo, 12 april 2012 De Odin Groep, met de IT-bedrijven Lesscher IT, Heutink ICT en Van Dijk ICT, is voor de drie ISO-normen 9001, 14001 en 27001 tegelijk erkend. De bedrijvengroep voldoet aan alle eisen die gesteld worden op het gebied van kwaliteit-, milieu-, en informatiebeveiligingsmanagement.

Peter Vreeswijk, kwaliteitsmanager van de Odin Groep: “We zijn trots dat we de ISO-certificering op drie vlakken tegelijkertijd succesvol hebben doorlopen. We houden bij onze IT-bedrijven de kwaliteit continu in de gaten en willen op deze manier onze dienstverlening op hetzelfde hoge niveau houden. Met de certificaten voor kwaliteit-, milieu-, en informatiebeveiligingsmanagement kunnen we onze eigen én potentiële klanten laten zien dat we voldoen aan alle internationaal gestelde eisen. Tijdens de audit zijn diverse zaken aan het licht gekomen die hebben geholpen om de kwaliteit nog verder te vergroten.”

BSI Group was verantwoordelijk voor de certificering van de Odin Groep. Hans Breuker, senior manager bij de BSI Group:“Wij hebben het onderzoek met meerdere collega’s uitgevoerd en kwamen min of meer onafhankelijk van elkaar tot dezelfde conclusie. De Odin Groep is een hightech IT-groep met een grote focus op de klant, maar ook met gezonde aandacht voor het managen van de projecten en de dienstverlening. De bedrijvengroep heeft de vaardigheid snel te leren en zaken op een gecontroleerde wijze te realiseren.”

De verschillende IT-bedrijven binnen de Odin Groep voldoen nu aan dezelfde hoge kwaliteitsnormen, waarmee ze laten zien eenduidig te werk te gaan.

ISO 9001 is de internationale norm voor kwaliteitsmanagementsystemen en verreweg 's werelds bekendste kwaliteitssysteem. Het wordt momenteel gebruikt door ruim driekwart miljoen organisaties in 161 landen. ISO 9001 is gericht op het continue monitoren en verbeteren van de kwaliteitsaspecten van de bedrijfsprocessen.
ISO 14001 is een standaard op het gebied van milieumanagement. ISO 14001 certificering betekent dat de organisatie voldoet aan de internationale norm met een procesbeschrijving voor controle en verbetering van milieuprestaties.
ISO 27001 is de internationale standaard voor informatiebeveiligingsmanagement. Organisaties met deze certificering voldoen aan de eisen op het gebied van beveiliging van waardevolle bedrijfsgegevens.

Voor de redactie:

Over BSI Group
Sinds de oprichting in 1901 is BSI Group uitgegroeid tot een wereldwijde onafhankelijke organisatie voor certificering en beoordeling van managementsystemen gebaseerd op standaarden. Als het eerste nationale normalisatie-instituut ter wereld telt BSI Group ruim 2250 medewerkers in 50 vestigingen en 66.000 klantlocaties verspreid over meer dan 100 landen. BSI is in Nederland geaccrediteerd door de Raad voor Accreditatie.

Over de Odin Groep
De Odin Groep is met 250 werknemers de grootste ICT-werkgever van Oost-Nederland. De ICT-organisatie faciliteert drie IT bedrijven op gebied van Administratie & Kwaliteitsbewaking, Inkoop & Logistiek, Personeel & Organisatie, Marketing & Communicatie en Softwareontwikkeling. Tot de Odin Groep behoren de volgende bedrijven:

· Lesscher IT – system integrator voor MKB, zorg en overheden.
· Heutink ICT - marktleider in unieke ICT -toepassingen voor het Primair Onderwijs.
· Van Dijk ICT – ICT-specialist voor het voortgezet- en beroepsonderwijs.

Voor hen vormt de Odin Groep de solide basis om te excelleren en elkaar te versterken. Daarbij biedt de groep de brede backoffice-ondersteuning die de onderdelen in staat stelt zich te focussen op hun specialismen − en zo hun eigen succes én dat van hun klanten te bevorderen.

Voor redactionele informatie:
Influx PR, Corrie Lalkens, tel: 055 - 3663034, e-mail: odingroep@influx-pr.com.

deel deze pagina:
Meestgebruikte trefwoorden
van Influx PR: