OMO-scholen kiezen voor WML Facilitair

Persbericht geplaatst door WML op 12-09-2012

WML Facilitair uit Waalwijk tekent de komende drie jaar voor de schoonmaak van het Dr. Mollercollege in Waalwijk en Kaatsheuvel, het d’Oultremontcollege in Drunen en de Walewyc-mavo in Waalwijk. Deze vier scholen behoren tot de OMO Scholengroep De Langstraat.

Aanbesteding
Onlangs tekenden Pieter Hendrikse, lid van de raad van bestuur van de vereniging Ons Middelbaar Onderwijs (OMO), en Hans Bax, directeur van WML Facilitair het meerjarige schoonmaakcontract. Het contract, dat werd gesloten naar aanleiding van een gegunde aanbesteding, kent de mogelijkheid tot verlenging met twee keer één jaar.

Prijs en kwaliteit
WML Facilitair maakt al sinds mei 2011 dagelijks schoon op de OMO-scholen. OMO besteedde enige tijd geleden de schoonmaak voor de vier scholen officieel aan. WML Facilitair kwam met het voorstel dat wat betreft prijs en kwaliteit het beste voldoet aan de verwachtingen.

Voor de redactie:

Over Ons Middelbaar Onderwijs
Ons Middelbaar Onderwijs is een vereniging van scholen voor voortgezet onderwijs in voornamelijk Noord-Brabant. De scholen, van gymnasium tot en met praktijkonderwijs, ontwikkelen de talenten van iedere leerling door ‘goed onderwijs’ te bieden geïnspireerd vanuit de katholieke traditie. Zo verwerven de leerlingen passende startposities voor vervolgonderwijs en voor toetreding tot de maatschappij. De scholen van de vereniging Ons Middelbaar Onderwijs kennen een grote verscheidenheid die de bron vormt voor kennisdeling en daarmee voor het versterken van de professionaliteit van onze docenten. Door het benutten van schaalvoordelen zijn de scholen bovendien samen sterker en kunnen ze toch kleinschalig blijven. En daar profiteren onze leerlingen van.

Over WML Facilitair
WML Facilitair is een moderne dienstverlener op het gebied van groenvoorziening en schoonmaak. Wij combineren moderne werkwijzen met gedegen vakmanschap. Kwaliteit, een dienstverlenende manier van werken en maatschappelijk verantwoord ondernemen staan hierbij voorop. Onze medewerkers zijn van nature dienstverlenend. Dag-in, dag-uit zetten zij zich in voor een breed scala aan opdrachtgevers. Ze komen graag in actie voor bedrijven, overheden, instellingen, verenigingen en particulieren. Kenmerkend aan onze diensten is de persoonlijke, kwalitatief hoogwaardige en betrokken aanpak. Samen willen wij het beste bereiken voor onze opdrachtgevers. En voor onszelf natuurlijk!

Noot voor de redactie:
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Robin de Jong, communicatieadviseur, mobiel: 0615 03 73 73. E-mail: communicatie@wmlfacilitair.nl. Meer weten over OMO? Kijk dan op www.omo.nl. Meer weten over WML Facilitair? Kijk dan op www.wmlfacilitair.nl.