Ondernemer: Gevangen door de bank??

Persbericht geplaatst door Clickr op 28-01-2014
Mr. A. Oomen (Albert), 2014, De Ondernemer
Uit een recent gepubliceerd onderzoek van de Europese Centrale Bank (ECB) blijkt dat banken steeds minder leningen verstrekken aan ondernemers uit het midden- en kleinbedrijf. Slechts 32 procent van de Nederlandse ondernemers die tussen april en september jl. een lening hebben aangevraagd zouden deze (naar eigen zeggen) ‘volledig' toegewezen hebben gekregen.
Als de bank al een lening verstrekt wil zij daar het volgende voor terug:
- pandrecht op alle voorraden en de inventaris
- pandrecht op alle vorderingen
Vaak wil de bank ook nog:
- een privéborgstelling van de directeur
- inbreng en achterstelling van privégeld
Uiteindelijk is zowel de onderneming als de ondernemer met handen en voeten gebonden aan de bank. Indien de onderneming in financiële problemen komt is reorganisatie bijna onmogelijk als de bank niet meewerkt.
Een faillissement van de onderneming leidt dan meestal tot een persoonlijk financieel drama.
De ervaring leert dat de gemiddelde ondernemer zich bij het afsluiten van een krediet niet laat adviseren door een deskundige. Veel ondernemers gaan ‘blindelings' akkoord met de door de bank gestelde voorwaarden, zolang de rente maar acceptabel lijkt, zonder zich te realiseren wat de gevolgen zijn voor hun onderneming en zichzelf.
Kortom, hang niet alleen de vlag uit als de bank wil financieren, maar lees ook de kredietovereenkomst en onderteken evt. niet.
Kijk voor meer informatie op www.haansadvocaten.nl