Onduidelijkheid over inbraakwerendheid van dakramen en lichtkoepels

Persbericht geplaatst door VELUX Nederland B.V. op 16-04-2012

De Meern, 16 april 2012. De dagen worden langer en de zomer komt eraan. Binnenkort gaan we weer massaal op vakantie. Een heerlijke tijd, maar het geeft inbrekers ook meer gelegenheid om ongezien uw woning te bezoeken. Om bij thuiskomst niet voor onaangename verrassingen te staan, is het tijd om nu maatregelen te nemen. Eén daarvan is zorgen dat ramen en deuren goed beveiligd zijn. Bij opklimbare situaties van het dak moet volgens de bereikbaarheidsnorm ook rekening worden gehouden met lichtkoepels en dakramen. Die moeten ook inbraakwerend zijn. Helaas is het voor eindgebruikers vaak niet duidelijk of dakramen en lichtkoepels officieel getest zijn op inbraakwerendheid en dus in aanmerking komen voor het Politiekeurmerk Veilig Wonen® (PKVW®). VELUX is één van de weinige merken die dakramen en lichtkoepels levert die standaard voorzien zijn van inbraakwerende maatregelen en geslaagd zijn voor de inbraakwerendheidstest uitgevoerd door een officiële keuringsinstantie. Ze voldoen hiermee officieel aan weerstandsklasse 2, waardoor ze in aanmerking komen voor het Politiekeurmerk Veilig Wonen.

Naast het vergroten van het veiligheidsgevoel door post van de deurmat te laten halen, ‘s nachts rolluiken te sluiten en tijdsschakelingen op lampen in te stellen, is ook een goede beveiliging van ramen en deuren zeer belangrijk. In de bereikbaarheidsnorm in het BouwBesluit staat beschreven welke ramen en deuren in een woning bereikbaar zijn voor inbraak en daardoor inbraakwerend moeten zijn. In veel situaties worden dakramen nog altijd buiten bereik geplaatst. Wanneer deze dakramen bij het verlaten van de woning worden afgesloten, bieden ze geen gelegenheid tot inbraak. Wanneer dakramen of lichtkoepels voor inbrekers door opklimming echter goed te bereiken zijn, bijvoorbeeld wanneer ze op de eerste verdieping of op een uitbouw worden geplaatst, is het verstandig om producten toe te passen die voldoen aan inbraakwerendheid en in aanmerking komen voor het Politiekeurmerk Veilig Wonen. Of dakramen en lichtkoepels aan inbraakwerendheid voldoen en hier officieel op getest zijn om voor het PKVW in aanmerking te komen, is voor eindgebruikers soms verwarrend.

Verkeerde of onduidelijke informatie
Informatie die door veel fabrikanten wordt gegeven over hun producten is onduidelijk. Zo wordt de term inbraakwerend in relatie tot dakramen en lichtkoepels in communicatie-uitingen op verschillende manieren gebruikt en ook toegekend aan producten die niet door een officiële keuringsinstantie als inbraakwerend getest zijn. Ook wordt soms beweerd dat dakramen eenvoudig en snel kunnen worden aangepast om ze wel aan inbraakwerendheid te laten voldoen. Dat is echter niet altijd het geval. Wanneer een compleet nieuw dakraam wordt geplaatst, zijn hieraan volgens het BouwBesluit speciale richtlijnen verbonden.

Dakramen en lichtkoepels inbraakwerend maken
Dakramen in bestaande woningen die eenvoudig bereikbaar zijn en op dit moment niet in aanmerking komen voor het PKVW voor bestaande bouw kunnen, door het toevoegen van bijvoorbeeld AXA 3012 sloten, op een eenvoudige manier inbraakwerend worden gemaakt. Een montagehandleiding hiervoor is via de website van VELUX Nederland verkrijgbaar. Wanneer er echter binnen bereik een nieuw dakraam wordt geplaatst, is het verplicht een dakraam te plaatsen die standaard als compleet product in aanmerking komt voor het PKVW. De inbraakwerende VELUX tuimelvensters kunnen dan worden toegepast. Deze VELUX dakramen zijn standaard voorzien van inbraakwerende maatregelen, zoals extra hang- en sluitwerk van AXA en een roestvrijstalen glaslijst. Ze zijn door een officiële keuringsinstantie getest en voldoen aan weerstandsklasse 2, waardoor ze in aanmerking komen voor het Politiekeurmerk Veilig Wonen.

Inbraakwerende lichtkoepels plaatsen
Ook in een situatie waar oudere plastic lichtkoepels door opklimbaarheid bereikbaar zijn, is het verstandig om deze te vervangen door een inbraakwerende lichtkoepel. Alle VELUX lichtkoepels zijn direct onder de koepel voorzien van een extra glaselement met HR++ veiligheidsbeglazing en een verstevigde kunststof opstand die aan het dakbeschot wordt vastgeschroefd. Hierdoor zijn de lichtkoepels niet in zijn geheel te verwijderen. Dit zorgt ervoor dat alle vaste en ventilerende VELUX lichtkoepels zonder toevoeging van extra materialen, zoals een barrièrestang of rekwerk, voldoen aan weerstandsklasse 2. Hierdoor voldoen ze aan het BouwBesluit en komen ze in aanmerking voor het Politiekeurmerk Veilig Wonen en kunnen dus ook in bereikbare situaties veilig worden toegepast.

Politiekeurmerk Veilig Wonen
PKVW is ontstaan uit een initiatief van de politie om een standaard te ontwikkelen waarmee aangegeven kan worden of een woning aan bepaalde veiligheidsaspecten voldoet. Het belangrijkste doel is het aantal inbraken in woningen te verminderen. Het PKVW-certificaat wordt alleen afgegeven wanneer de gehele woning aan deze eisen voldoet.Een fabrikant kan aantonen dat een product in aanmerking komt voor het PKVW door een rapport van de inbraakwerendheidstest van de keuringsinstantie te overleggen of een KOMO-keurmerk, die de kwaliteit van bouwproducten aantoont. Ook het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (CCV) geeft veel informatie over producten in hun brochures en op de website www.politiekeurmerk.nl.

Over de VELUX Groep
De VELUX Groep zorgt al 70 jaar voor een aangenamere leefomgeving onder het dak door deze te voorzien van daglicht en frisse lucht. Het VELUX productprogramma biedt daglichtoplossingen voor hellende en platte daken, zoals dakramen, daglichtsystemen, lichtkoepels en lichtstraten. Daarnaast bestaat het assortiment uit vele typen raamdecoratie, buitenzonweringen, rolluiken, op afstand bedienbare producten aangestuurd door zonne-energie en zonnecollectoren.

De VELUX Groep investeert uitgebreid in producten en projecten die een bijdrage kunnen leveren aan het terugdringen van het energieverbruik in gebouwen. Met zes modelwoningen in het Model Home 2020 project wordt aangetoond hoe gebouwen energieneutraal kunnen zijn met behoud van voldoende daglicht en een comfortabel binnenklimaat. Visionaire architectuur, maximale energie-efficiëntie en minimale CO2-uitstoot worden gecombineerd met maximale leefbaarheid én comfort voor gebruikers. De VELUX Groep heeft productievestigingen in elf landen, verkoopmaatschappijen in bijna veertig landen en is één van de sterkste merken in de wereldwijde sector bouwmaterialen. VELUX Nederland B.V. is een volledig autonome dochteronderneming van de VELUX Groep, die bijna 10.000 werknemers heeft en onderdeel is van de VKR Holding A/S,een naamloze vennootschap volledig in handen van stichtingen en familie. Kijk voor meer informatie op www.velux.nl.

Voor de redactie:

Noot voor de redactie
Meer informatie over Politiekeurmerk Veilig Wonen®: www.politiekeurmerkveiligwonen.nl.

Voor meer informatie over de VELUX Groep kunt u contact opnemen met:

VELUX Nederland B.V.

Molensteijn 2 | 3454 PT De Meern

Claudia van Veenendaal | Manager PR

Tel: 030-6629679 | Mob: 06-27129935

claudia.van.veenendaal@velux.nl | www.velux.nl