Onrechtmatige uitzending SBS6

Persbericht geplaatst door Clickr op 05-11-2014

De vraag die in dit soort gevallen kan worden gesteld is of het is toegestaan iemand op een dergelijke manier in beeld te brengen op de landelijke televisie? De afweging die in dit soort gevallen moet worden gemaakt is of de persvrijheid prevaleert boven het recht op bescherming van de eer en goede naam. Met andere woorden; rust er een maatschappelijke verantwoordelijkheid op het openbaar maken van de beelden? Indien dit niet het geval, dan is er mogelijk sprake van smaad en/of laster. Iemand maakt zich schuldig aan smaad als er feiten aan het licht worden gebracht met als enig doel de eer en/of goede naam van een ander aan te tasten. Onder laster wordt verstaan het doelbewust ruïneren van de reputatie van een ander, door beschuldigingen te uiten waarvan degene die de beschuldigingen uit wist of had moeten weten dat deze niet juist zijn. In sommige gevallen doet het er dus niet toe of bepaalde feiten juist zijn. Ook het publiceren van feiten die op de waarheid berusten, kunnen dus onrechtmatig zijn.

Met de hulp van mr. R.W. de Pater van Gimbrere International Advocaten is vast komen te staan dat meneer X niets te maken had met de prostitutie van het minderjarige meisje. De uitzendingen en verdachtmakingen van Undercover in Nederland zijn dan ook als onrechtmatig aan te merken. Op 2 november 2014 heeft SBS 6 de gewraakte uitzending gerectificeerd en de uitzending van internet verwijderd.

Hebt u zelf te maken met smaad of laster? Neemt u dan contact op met een van onze advocaten.

Meer weten of deze zaak, kijk dan ook op Ad.nl en op powned.nl