Ook stamrecht BV’s kunnen beroep doen op deposito garantiestelsel

Persbericht geplaatst door VRB Advies op 29-06-2011
Ook stamrecht BV’s kunnen beroep doen op deposito garantiestelsel

Particulieren, kleine ondernemingen en beheer BV’s (zoals stamrecht BV’s) kunnen een beroep doen op het depositogarantiestelsel. Kleine ondernemingen zijn ondernemingen die op twee opeenvolgende balansdata voldoen aan minstens twee van de volgende vereisten:

* De waarde van de activa bedraagt niet meer dan € 4.400.000;
* De netto-omzet over het boekjaar bedraagt niet meer dan € 8.800.000;
* Het gemiddeld aantal werknemers over het boekjaar is minder dan 50

Via de medewerkers van VRB Belastingadviseurs (www.vrbadvies.nl) of op de website van De Nederlandse bank (www.dnb.nl) kan men meer informatie verkrijgen over de werking van het depositogarantiestelsel.

deel deze pagina: