Resultaat lezersonderzoek Campinglife magazine zeer positief

Persbericht geplaatst door Spelvaut Taal & Tekst Bureau op 22-06-2011
Resultaat lezersonderzoek Campinglife magazine zeer positief

Edam, 22 juni 2011 – In de maanden april en mei hield Rise Media – sinds juli 2010 uitgever van Campinglife magazine - een lezersonderzoek onder haar abonnees. De resultaten uit dit onderzoek zijn zeer positief en geen enkele vraag toonde een negatief resultaat. Als cijfer kreeg het magazine van de meerderheid van de respondenten een 8.

Het anonieme onderzoek werd willekeurig gehouden onder zowel trouwe als recente abonnees, zodat een goed beeld verkregen werd van de wensen van de lezer. De 44 vragen gingen o.a. over de inhoud, leesbaarheid, vormgeving, frequentie en omvang van het magazine. Daarnaast werd een aantal specifieke vragen gesteld over nieuwe rubrieken en mogelijke ontwikkelingen voor de toekomst.

Het magazine, dat door de lezer zowel ter ontspanning als ter informatie (66%) wordt gelezen, kent volgens de respondenten (51% man en 49% vrouw) een goede verdeling tussen de rubrieken bestemmingen, techniek, kampeermiddelen, kampeergadgets en beleven. Ook scoren het leesgemak, de vormgeving en de omvang goed (bijna 80%) en vindt het merendeel dat het magazine een goede verdeling tussen advertenties en redactionele pagina’s vertoont. Het magazine voldoet dan ook voor ruim 75% van de respondenten aan de verwachtingen. De frequentie van zes keer per jaar is voor veel lezers voldoende.

Daarnaast gaven ze in het onderzoek aan dat het magazine doorgaans door 2 personen (76%) werd gelezen en dat het goed aansluit bij het tv-programma. Ook wordt het magazine regelmatig bij familie en vrienden aangeraden en is de meerderheid van plan het abonnement te verlengen. Ook opvallend is dat het grootste deel van de respondenten (64%) er gemiddeld twee keer per jaar met de caravan op uit trekt.

De respondenten werd tevens de mogelijkheid geboden tips te geven ter verbetering van het magazine en voor eventuele nieuwe rubrieken. Deze input wordt door Rise Media meegenomen in de jaarlijkse evaluatie en waar mogelijk geïmplementeerd.

Frequentie en oplage
Campinglife magazine (www.clubcampinglife.nl) bestaat sinds september 2008 en verschijnt 6 keer per jaar (tweemaandelijks) in een oplage van 33.500 exemplaren. Het magazine, dat ook via abonnement (€20,- voor een jaar) en middels losse verkoop (in winkels en online) voor €4,95 te koop is, wordt ook verspreid via de leesmap en via leestafels in wachtruimten. Daarnaast is het magazine te verkrijgen met de Nationale Tijdschriftenbon en de Bladerbon.

Noot voor de redactie
Voor meer informatie over dit persbericht kunt u contact opnemen met Janine Klein, hoofdredacteur Campinglife magazine, telefoonnummer: 06-4749 6665 of per e-mail: janine@risemedia.nl.

Adresgegevens
Rise Media
Aambeeldstraat 2-b
1135 GC Edam
Tel: 0299-714 229 / Fax: 0299-714 220
Web: www.risemedia.nl en www.clubcampinglife.nl