RondomWerk bouwt mee aan duurzame arbeidsparticipatie

Persbericht geplaatst door Clickr op 03-06-2013

Met de opening van het Transfercentrum West-Brabant wordt gewerkt naar een vloeiende overgang van werk naar werk binnen de eigen regio en is een platform gecreëerd waarop werkgevers, werknemers en de overheid samenwerken om de werkloosheid aan te pakken. Ook RondomWerk levert als re-integratiespecialist en HR dienstverlener een belangrijke bijdrage binnen deze veelbelovende samenwerking.

In een periode waarin negatieve berichtgeving over hoge werkloosheid en economische crisis de boventoon lijken te voeren, laat deze samenwerking een positief geluid horen. Het Transfercentrum West-Brabant wordt dan ook omschreven als ‘een schoolvoorbeeld van gelijkwaardige samenwerking op de regionale arbeidsmarkt met winst en toegevoegde waarde voor alle betrokken partijen waaronder werknemers, werkgevers en overheid.’ Het initiatief staat landelijk in de schijnwerpers met veelbelovende vooruitzichten. Op 6 juni 2013 wordt Transfercentrum West-Brabant officieel geopend door minister Asscher.

RondomWerk participeert

Uitgangspunt voor het Transfercentrum is een win-win-win situatie te creëren ; voor werknemers, werkgevers en overheid, een samenwerking in duurzame arbeidsparticipatie. RondomWerk gaat er vanuit dat iedereen nodig is op de arbeidsmarkt en levert van harte haar bijdrage aan dit initiatief. RondomWerk staat immers voor mensen -die kunnen en willen werken- respectvol te begeleiden naar een nieuwe of verbeterde werksituatie. “ Wij gaan uit van denken in kansen en gaan verder waar anderen stoppen” , aldus Ineke Hagenaars van RondomWerk.

Door aansluiting bij het Transfercentrum bouwt re-integratiebedrijf RondomWerk mee aan een integraal netwerk voor duurzame arbeidsparticipatie in de regio. Met een gedegen kennis op het gebied van re-integratie en daarnaast het begeleiden van organisaties naar een gezond bedrijf speelt RondomWerk als partner een voorname rol als adviseur en kennisbaken binnen het netwerk. “Zo bouwen wij mee aan een brug van werk naar werk met een win-win-win situatie voor alle betrokken partijen”.

Kijk voor meer informatie op de website van RondomWerk; www.rondomwerk.nl

Voor de redactie:

Informatie bij Ineke Hagenaars, directeur RondomWerk

Tel. 0165 - 51 88 44 Mob. 06 - 14 73 03 87

www.rondomwerk.nl ihagenaars@rondomwerk.nl