Sketch Capital BV registreert merk Sketch Equity Partners

Persbericht geplaatst door SCBV op 02-05-2011
Sketch Capital BV registreert merk Sketch Equity Partners

Sketch Capital BV registreert merk Sketch Equity Partners

Sketch Capital BV heeft vandaag het merk “Sketch Equity Partners” geregistreerd via het Benelux Bureau voor de Intellectuele Eigendom (BBIE) . Een merkregistratie melden wij zodra het merk op absolute gronden en formele eisen akkoord is bevonden.

Merk Sketch Equity Partners

Sketch Capital BV gaat het merk Sketch Equity Partners in licentie uitgeven aan haar 100% dochtermaatschappij Sketch Financial Advisory BV. Na afronding van de registratieprocedure betaalt Sketch Financial Advisory BV maandelijks een fee voor het gebruik van de merknaam aan Sketch Capital BV. Het merk Sketch Equity Partners gaat in de toekomst gebruikt worden om informatie met mede-investeerders in projecten van Sketch Capital BV of Sketch Financial Advisory BV te informeren.

Klasse-aanduiding

Klasse-aanduiding en opgave van de waren en diensten voor Sketch Financial Advisory:

Kl 35 Reclame; beheer van commerciële zaken; zakelijke administratie; bedrijfsorganisatorische en bedrijfseconomische advisering; commercieel-zakelijke diensten in het kader van de begeleiding bij het kopen en verkopen, samengaan, fuseren en splitsen van ondernemingen; administratieve diensten; accountancy en boekhouding in het kader van het toezicht houden op ondernemingen.

Kl 36 Financiële zaken; financiële en fiscale advisering; monetaire zaken; vermogensbeheer; taxaties in het kader van het uitvoeren van waardeanalyses van ondernemingen of onderdelen daarvan; financiële onderzoeksdiensten; investeringen en adviezen op het gebied van risicodragend kapitaal; financiering van onroerende goederen en van projectontwikkeling; het deelnemen in ondernemingen; het opstellen van financiële plannen in het kader van projectontwikkeling; financieel projectmanagement; het financieel beheren van ondernemingen die voornoemde diensten leveren.

Kl 42 Wetenschappelijke en technologische diensten, alsmede bijbehorende onderzoeks- en ontwerpdiensten; dienstverlening op het gebied van industriële analyse en industrieel onderzoek; ontwerpen en ontwikkelen van computers en van software.

Activiteiten Sketch Capital BV

 1. Beleggen
 2. Investeren / Desinvesteren
  1. Via eigen werkmaatschappijen
  2. Kopen uit faillissement
  3. Kopen van belangen
 3. Financial Advisory

Diensten Sketch Financial Advisory BV

Sketch Financial Advisory BV biedt 3 diensten aan:

 1. Advies bij het creëren van waarde
 2. Bedrijfswaardering
 3. Schrijven van waarderingsrapporten

Wat is een merk?

Een merk is volgens de officiële omschrijving van BBIE: “een teken waarmee u uw waren (producten) of diensten onderscheidt van die van uw concurrenten. Inschrijving van uw merk bij het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom (BBIE) geeft u het exclusief recht op het gebruik van het merk voor bepaalde waren (producten) en diensten binnen de Benelux, voor een (verlengbare) periode van 10 jaar”.

Over het BBIE

Het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom (BBIE) is het officiële bureau voor de registratie van merken, modellen en tekeningen in de Benelux. Bijna een miljoen merken en meer dan zestienduizend tekeningen of modellen staan op dit moment bij het Bureau geregistreerd.

Over Sketch Financial Advisory ® BV

Sketch Financial Advisory BV helpt bedrijven waarde te creëren.

Over Sketch Capital ® BV

Sketch Capital BV is opgericht in 2008. Ons primaire doel is het creëren van waarde. Wij doen dit via eigen ondernemingen, het kopen van bedrijven (of bedrijfsonderdelen) uit faillissement, het nemen van belangen in (in zwaar weer verkerende) bedrijven en beleggingen op de beurs. Alles wat wij doen uit zich in het creëren van waarde.

--

Noot voor de redactie:

Dit bericht staat ook online op: http://www.sketchcapital.com/persbericht/sketch-capital-bv-registreert-merk-sketch-equity-partners.html

Relevante links:

http://www.sketchcapital.com

http://www.sketchfinancialadvisory.com

http://www.sketchequitypartners.com

Vragen

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:

Sketch Capital ® BV

Tel: 076-5875546

Fax: 076-5216920

contact@sketchcapital.com

http://www.sketchcapital.com

deel deze pagina:
Meestgebruikte trefwoorden
van SCBV: