Smart Logistics

Persbericht geplaatst door MAR-Berlin op 03-09-2015
Duisburg, 1 september 2015: Aan de logistiek worden steeds strengere eisen gesteld en de goederenvolumes stijgen. Tegelijkertijd verwachten klanten lage prijzen en een zo klein mogelijke CO2-uitstoot. Logistiek dienstverlener Contargo speelt in op deze ontwikkelingen door binnen zijn containernetwerk deels zelf ontwikkelde ICT-tools in te zetten.

De Contargo-groep vervoert containers tussen de westelijke zeehavens, de Duitse Noordzeehavens en het Europese achterland. Hiertoe zet de onderneming treinen, binnenschepen en vrachtwagens in. "ICT vormt de sleutel tot de optimalisering van onze aanvoerketens”, vertelt Heinrich Kerstgens, co-manager van Contargo GmbH & Co. KG. "Binnen het gecombineerde vervoer moeten de verschillende partijen soepel met elkaar communiceren." Dat ziet Kerstgens ook als een van de belangrijke taken van Contargo: "Wij richten ons vooral op de snijvlakken tussen de logistieke partners. We zijn niet alleen specialist in de containerlogistiek, maar ook in de logistiek van informatiestromen."

Tariefrekentool met milieueffect
Dit heeft de onderneming bewezen met zijn tariefinformatiesysteem IMTIS, dat in mei met de Eco Performance Award is onderscheiden. IMTIS werd bijna 20 jaar geleden ontwikkeld en is de afgelopen jaren continu verbeterd. Tegenwoordig is deze kosteloze tariefcalculatietool een web-based systeem dat iedereen via de website van Contargo kan gebruiken. Men kan met de tool de transportduur en -prijs, de totale afstand en het aantal tolkilometers maar ook de CO2-emissies in kaart brengen.

Software voor iedereen
In samenwerking met een dienstverlener heeft de ICT-afdeling van Contargo ook nog andere branchespecifieke toepassingen ontwikkeld. Bijvoorbeeld het Intermodale Routing Informatie Systeem (IRIS). Deze software, die routes, het totaal aantal (tol)kilometers, dienstregelingen en de CO2-uitstoot berekent, is sinds enkele maanden als open source software gratis toegankelijk. IRIS kan onder de open source licentie AG-PLv3 op GitHub worden gedownload en op basis van de eigen vereisten verder worden ontwikkeld.
IRIS houdt rekening met informatie uit het kaartmateriaal, zoals maximale gewichten of tolverplichting. Bij het berekenen van de CO2-uitstoot van een intermodaal transport, houdt de tool rekening met de transporten, de overslag én de handling van de containers. Kerstgens: "Transparantie is binnen het gecombineerde vervoer zeer belangrijk. Daarom gebruiken wij graag open source programma's. Hiermee kunnen alle betrokkenen samen de beste weg vinden."

App voor truckers
Contargo heeft ook de oplossing voor een ander probleem gevonden: op de terminals moeten vrachtwagens tijdens spitsuren vaak lang op hun afhandeling wachten. Met STAR, een app voor het online toewijzen van vrije plekken, kunnen vrachtwagenchauffeurs van tevoren informatie inwinnen over vrije slots en indien gewenst boeken. De wachttijden voor gebruikers worden daardoor sterk gereduceerd. De applicatie is momenteel alleen in Basel beschikbaar, maar in de toekomst zal de app ook op andere terminals ter beschikking staan.
"Informatietechnologie helpt logistieke processen te standaardiseren, waardoor ze transparanter en goedkoper worden. Dit maakt de logistiek klaar voor de toekomst. Dankzij de flexibiliteit die ICT ons biedt kunnen wij rekening houden met individuele wensen van klanten en direct reageren op marktontwikkelingen of de wijziging van externe omstandigheden. Omdat de logistiek continu verandert, zullen ICT-dienstverleners binnen de logistiek zich nooit hoeven te vervelen!"


deel deze pagina: