SmartDocuments en Lost Lemon als cloud-platform voor het sociale domein

Persbericht geplaatst door Influx PR op 05-02-2015
SmartDocuments en Lost Lemon als cloud-platform voor het sociale domein

DEVENTER - 5 februari 2015 - SmartDocuments en Lost Lemon hebben een samenwerkingsovereenkomst getekend. De combinatie van SmartDocuments- en MensCentraal-software van Lost Lemon stelt gemeenten in staat om aan de keukentafel het gesprek met de klant te registreren en direct een plan van aanpak op te stellen. De cloud-toepassing maakt het mogelijk om overal op een beveiligde wijze toegang te krijgen tot klantdossiers, te registreren en te communiceren met betrokken klanten en collega's.

Gemeenten zijn vanaf 1 januari 2015 verantwoordelijk voor jeugdzorg, werk en inkomen en zorg aan langdurig zieken. Door de samenwerking ondersteunen SmartDocuments en Lost Lemon gemeenten optimaal bij de extra werkzaamheden die op hen zijn af gekomen.
De gecombineerde oplossing van SmartDocuments en MensCentraal zorgt voor het correct samenvoegen van informatie en de communicatie naar belanghebbenden. Met informatie uit MensCentraal worden de SmartDocuments templates geladen en ingevuld. Wijkteams maken met SmartDocuments eenvoudig een plan van aanpak voor het verbeteren van de persoonlijke situatie.
Marco Drost, algemeen directeur van SmartDocuments: "Wij streven ernaar dat met ondersteuning van deze slimme, gecombineerde software gemeenten uiteindelijk directer met hun inwoners kunnen communiceren en de gewenste ondersteuning beter kunnen organiseren."
SmartDocuments en Lost Lemon zien goede informatievoorziening als een cruciale succesfactor bij het uitvoeren van de nieuwe taken van gemeenten. Mensen krijgen maatwerkbegeleiding naar werk of andere vormen van maatschappelijke ondersteuning.
Bas van Luxemburg, partner van Lost Lemon: "Met deze Cloud-oplossing kunnen medewerkers hun tijd optimaal besteden aan de ondersteuning van de klant. Er gaat geen tijd meer verloren aan dubbele registratie en overbodige administratieve handelingen. Klanten kunnen hierdoor efficiënt werken. Gegevens uit MensCentraal komen geautomatiseerd in de sjablonen van SmartDocuments. Helemaal beveiligd maar wel in de cloud."
Ondersteuning voor sociale wijkteams
Gemeente Almelo profiteert al van deze goede informatievoorziening voor haar sociale wijkteams. Sociale wijkteams bepalen in overleg wat mensen nodig hebben aan ondersteuning. Daarbij geldt: ‘1 gezin, 1 plan en 1 regisseur'.
Joop Kuiper, informatieadviseur van de gemeente Almelo, vertelt:"Behandelaars en wijkteams willen snel en eenvoudig een digitaal plan van aanpak kunnen maken. Dit wordt mogelijk gemaakt door middel van SmartDocuments. Waar nodig willen ze snel kunnen communiceren met bijvoorbeeld tweedelijns organisaties èn informatie kunnen terugkoppelen. Ze willen weten wat de status is van een zorgvraag, MensCentraal speelt hierin een onmisbare rol. Slimme ICT is hier dus nodig voor effectieve informatievoorziening en communicatie."

Voor de redactie:

Over SmartDocuments
SmartDocuments is een complete software oplossing voor het maken van documenten en klantcommunicatie. Met SmartDocuments heeft u één omgeving voor al uw huisstijl-, bedrijfs en processjablonen. Organisaties die met SmartDocuments werken, profiteren van efficiënt werken en eenvoudig sjabloonbeheer. De kracht van SmartDocuments is de mogelijkheid tot integratie met uw ICT-architectuur. SmartDocuments heeft vele standaard integraties gerealiseerd met diverse DMS, CRM, ERP en zaak-systemen. Hierdoor kunnen reeds vastgelegde gegevens worden gevuld in documenten.
Over Lost Lemon
Lost Lemon combineert haar kennis van het sociale domein en ICT-gebied in innovatieve ICT oplossingen. Met onze ICT oplossingen kunt u doorgroeien, ook als de omgeving en organisatie verandert. Lost Lemon ontwikkelt haar oplossingen namelijk vanuit uw doel (mensen te allen tijde de juiste hulp en zorg bieden) en niet vanuit de organisatievorm. Onze oplossingen zijn inrichtingsvrij en toekomstvast. Wij zijn klaar voor elke verandering!
In ons beproefde MensCentraal concept staat het verbinden centraal: het verbinden van zowel mensen als systemen. Hierbij is ons uitgangspunt meer samenhang tussen werk, welzijn en zorg te realiseren en minder kosten.
Voor redactionele informatie:
Tim van Klaveren - SmartDocuments Nederland B.V. - Keulenstraat 7B - 7418 ET Deventer - T. (+31) 570 67 24 64 - E. tvanklaveren@smartdocuments.nl W. www.smartdocuments.nl
deel deze pagina:
Meestgebruikte trefwoorden
van Influx PR: