Sociale fraude bedraagt in Brabant en Limburg ruim 200 miljo

Persbericht geplaatst door Com-Connect op 08-02-2011

Fraude loont, ook in Zuid-Nederland

Sociale fraude bedraagt in Brabant en Limburg ruim 200 miljoen

Horst aan de Maas, 8 februari 2011

In Nederland staat er momenteel 1,3 Miljard euro aan vorderingen open bij sociale diensten van gemeentes. Hiervan wordt nog geen 10% geëind. Het grootste deel van deze vorderingen betreft bijstandsfraude en onterecht verstrekte leningen.

In deze tijd van bezuinigingen ontkomen ook gemeentes in Nederland er niet aan dat men de broekriem moet aanhalen. Medio 2010 werd Com-Connect ingeschakeld door een jong bedrijf uit Gelderland.

Dit bedrijf heeft een methodiek ontwikkeld om de incasso resultaten bij deze gemeenten structureel te verhogen. Tijdens een pilot in een middelgrote gemeente in Gelderland bleken, tot dan toe oninbare vorderingen, wel te incasseren.

Om deze methodiek verder te verfijnen ging men op zoek naar aanvullende partners. Deze partners werden gevonden in een Digitaal Onderzoekbureau en een materiedeskundige op het gebied van Handhaving en Sociale zekerheid. Na een voorbereidingsperiode en een gedegen onderzoek kunnen deze 3 partners nu een pakket aanbieden. Hierdoor is het voor iedere gemeente in Nederland mogelijk om hun eigen deskundigheid te vergroten. Door deze werkwijze is het mogelijk om miljoenen extra aan inkomsten te kunnen genereren. Deze miljoenen kunnen naar eigen inzicht door de gemeentes ingezet worden.

Voor het genoemde onderzoek werd bewust gekozen voor de 2 zuidelijke provincies omdat de algemene opvatting is dat sociale fraude op het platteland wel meevalt.

Voor de gemeentes in Limburg en Brabant is dit bedrag bijna € 200 Miljoen. (bron: CBS 2008/2009)

Men gaat er vaak van uit dat de sociale controle op het platteland groter is dan in de stedelijk gebieden. Door de geografische ligging en de grensoverschrijdende fraude zijn de vorderingen in deze provincies echter relatief hoog.

Uit het onderzoek kwam eveneens vast te staan dat veel gemeentes in Nederland onvoldoende gebruik maken van daarvoor opgeleid personeel, beschikbare systemen en bevoegdheden. De vorderingen worden maar al te vaak tegen een laag percentage “doorverkocht” aan een externe incasso partij.

Met deze dure oplossing wordt bewust gekozen voor een korte termijn politiek en is de opbrengst voor deze gemeente en haar inwoners relatief gering. Hierbij wordt dus ook duidelijk niet gekozen voor een permanente oplossing.

Staatssecretaris De Krom is voornemens jaarlijks 6 miljoen extra uit te trekken om de 418 gemeenten in Nederland te ondersteunen bij de aanpak van fraude met uitkeringen. Deze maand komt hij met een plan van aanpak. Gelet op het beperkte extra budget is het voor gemeenten van het grootste belang om te investeren in de effectiviteit van het eigen personeel.

Voor cijfers van gemeente in Nederland zie www.com-connect.nl/pers.htm

deel deze pagina: