Solipsis levert QlikView Business Discovery aan gemeente Almere

Persbericht geplaatst door Influx PR op 23-07-2012
Solipsis levert QlikView Business Discovery aan gemeente Almere

Brakel, 23 juli 2012 – De gemeente Almere heeft ICT-dienstverlener Solipsis gekozen voor de implementatie van QlikView. Met deze Business Discovery-tool wil de gemeente meer eenduidige managementinformatie beschikbaar krijgen, zodat leidinggevenden op basis van die gegevens kunnen bijsturen waar nodig. Bovendien levert het werken met QlikView een tijdsbesparing op, omdat medewerkers niet langer handmatig rapportages hoeven te maken. Op dit moment wordt QlikView ingezet voor dienstverleningsrapportages en in het najaar zullen ook andere rapportages worden ontwikkeld, zoals voor financiën en HRM. Daarnaast is het de wens om een QlikView Competence Center in te richten: één centrale plaats in de organisatie waar alle aanvragen voor rapportages terecht komen.

André Drenth, projectmanager Business Intelligence bij de gemeente Almere, kreeg van de directie de opdracht op zoek te gaan naar een geschikte Business Intelligence-tool. “Voorheen werden rapportages niet op een uniforme manier gemaakt. Sommige managers maakten zelf rapportages in bijvoorbeeld Excel. Naast het feit dat dit geen eenduidige bedrijfsinformatie oplevert, kost het ook veel tijd omdat alles handmatig moet. Om alle informatie voor de directie inzichtelijk te maken, zijn we dan ook op zoek gegaan naar een professionele tool. De oplossing moest in ieder geval makkelijk aanpasbaar zijn. Managers hebben ieder hun eigen wensen en moeten op ieder gewenst moment een rapportage kunnen genereren. Het kan soms lastig zijn om goede KPI’s te formuleren, dus we zochten een tool waarin we ze eenvoudig kunnen bewerken.”

De gemeente Almere bracht een referentiebezoek aan het UWV in Amsterdam, die al met QlikView werkte. Naar aanleiding van dit bezoek werd besloten een onderhandse aanbesteding te starten, waarna Solipsis als leverancier werd gekozen en QlikView als Business Intelligence-tool. “We hadden al snel besloten dat we voor QlikView zouden kiezen”, vertelt Drenth. “Deze tool voldeed van alle mogelijkheden het best aan onze eis van aanpasbaarheid. Na de aanbesteding met Solipsis waren we ook overtuigd van dit bedrijf als implementatiepartner. De consultants van Solipsis luisterden goed naar onze wensen en dachten proactief mee.”

De gemeente Almere gaat QlikView na de zomer stapsgewijs gemeentebreed invoeren. Verder zijn er plannen om net als bij het UWV Amsterdam een QlikView Competence Center in te richten. Drenth licht toe: “We wilden graag centraal in de organisatie één plek hebben voor het beheer en de rapportages. Alle aanvragen voor rapportages komen hier binnen en worden in overleg met de betreffende afdeling gemaakt. Zo kunnen we de regie behouden en alleen die aanvragen inwilligen die echt noodzakelijk zijn.”

Wim Buitenhuis, algemeen directeur van Solipsis: “Het is goed om te horen dat de gemeente Almere met behulp van QlikView nu in staat is op een eenvoudige, gebruiksvriendelijke manier meer uniformiteit te creëren in de gemeentelijke managementrapportages. Hun enthousiasme willen we graag delen met andere gemeentes. Daarom organiseren we in het najaar een QlikView-seminar, waar de gemeente Almere haar positieve ervaringen met deze tool zal presenteren.”

Voor de redactie:

Over Solipsis

Al sinds 1990 is Solipsis actief binnen de ICT met een uitgebreid pakket van diensten en producten. Solipsis is gespecialiseerd in het beheren van computers en netwerken, het ontwikkelen en onderhouden van software voor bedrijfs- en managementinformatiesystemen en in het ontwikkelen en onderhouden van oplossingen voor het digitaal beheren, distribueren, printen, presenteren en archiveren van documenten. De dienstverlening is ondergebracht in de drie businessunits Performance Management, Systeem en Netwerk Beheer en Enterprise Document Management. Solipsis werkt voor een gevarieerde kring van (inter)nationale opdrachtgevers. De stabiele positie van het bedrijf in de veranderlijke ICT-wereld onderstreept dat de mensen bij Solipsis weten waarover zij praten en doen wat zij beloven. Wensen worden vertaald in adequate oplossingen, waarbij kosten, baten en effectiviteit goed in het oog worden gehouden. Solipsis is onderdeel van de Solipsis-groep, waartoe ook Holland House en IntraData behoren. Voor meer informatie: zie www.solipsis.nl, www.hollandhouse.com en www.intradata.nl.

Noot voor de redactie:
Voor redactionele informatie kunt u contact opnemen met Influx PR, Gerline van Wijnen / Corrie Lalkens, telefoon: 055 3663034 of e-mail: solipsis@influx-pr.com

deel deze pagina:
Meestgebruikte trefwoorden
van Influx PR: