Solipsis ontwikkelt voor Cyclus QlikView-dashboard

Persbericht geplaatst door Influx PR op 22-01-2014
Solipsis ontwikkelt voor Cyclus QlikView-dashboard
Realtime dataverwerking van beeldkwaliteitinspecties.
Brakel, 22 januari 2014 - Na het succesvolle gebruik van QlikView bij het onderdeel afvalbeheer van Cyclus, heeft ICT-dienstverlener Solipsis nu ook voor het kwaliteitsbeheer van de openbare ruimte een QlikView-dashboard ontwikkeld. Het gebruik van QlikView voor de beeldkwaliteitinspecties levert een essentiële verbeterslag in de rapportage van core activiteiten van Cyclus. Alle meetresultaten zijn real-time beschikbaar waardoor analyses vaker en sneller kunnen worden uitgevoerd. Cyclus is nu beter in staat proactief bij te sturen dankzij verbeterd inzicht in de prestaties.
Cyclus is specialist in afvalbeheer en verzorgt daarnaast, in opdracht van overheden en particuliere ondernemingen, het dagelijks onderhoud en beheer van de openbare ruimte en bedrijfsterreinen. "Tegenwoordig is het een nieuwe trend binnen overheidsland om sterk te sturen op beeldkwaliteit", aldus Marcel Dymanus, hoofd ICT bij Cyclus. "Met andere woorden, ‘het beeld' is bepalend voor de mate van het onderhoud. Dit brengt een zekere complexiteit met zich mee, want elke locatie is anders en moet op verschillende criteria en verschillende onderhoudsniveaus worden beoordeeld. Niet halen van het niveau kan financiële consequenties hebben. Het werken met QlikView levert ons duidelijk meerwaarde op."
QlikView is sterk in het visualiseren van data door middel van dashboards en kleurgebruik. Het sluit direct aan op de brongegevens waardoor de ingevoerde data real-time worden verwerkt en getoond. Zo kunnen veranderende trends direct worden gesignaleerd, maar ook voorspeld met behulp van ‘what-if'-analyses. Dymanus: "QlikView is een BI-tool waarmee je naast het constateren of het onderhoudsniveau is gehaald, eenvoudig data kunt manipuleren en correlaties kunnen leggen met bijvoorbeeld voorgaande maanden of jaren, jaargetijden en weersomstandigheden. Ander voordeel is de mogelijkheid tot het ‘downdrillen' naar straat of wijk of zelfs naar het niveau van een individuele meting. Maar ook het zichtbaar maken van trends door bepaalde maanden van meerdere jaren naast elkaar te leggen."
In de gemeente Gouda schouwt Cyclus ruim 700 locaties. Dymanus: "We geven voor de staat van elke schouwlocatie een cijfer volgens een bepaald waarderingssysteem. Van al deze cijfers maken we regelmatig - iedere maand of per kwartaal - een rapportage. Voorheen was het analyseren van gegevens voor Cyclus complex en arbeidsintensief door het grote aantal variabelen. De draaitabellen uit onze Excel-sheets waren heel statisch en het kostte iedere week vier uur tijd om ze te realiseren. Bovendien waren ze slechts toegankelijk voor één persoon. Nu hebben alle toezichthouders real-time toegang tot QlikView en kunnen zij ook persoonlijke queries maken en opslaan in het systeem."
Over de samenwerking met Solipsis is Dymanus erg tevreden: "De specialisten van Solipsis zijn proactief met hun adviezen en trekken snel aan de bel. Het is voor ons erg waardevol dat ze meedenken en bijdragen aan het kostenbewuste IT-beleid van onze onderneming."
Wim Buitenhuis, algemeen directeur van Solipsis: "De QlikView BI-tool is erg flexibel: een ongelimiteerd aantal dimensies is toegestaan en metingen kunnen binnen seconden worden aangepast. Ik ben verheugd dat Cyclus ook binnen het onderdeel openbare ruimte naar volle tevredenheid met QlikView werkt."

Voor de redactie:

Over Solipsis
Al sinds 1990 is Solipsis actief binnen de ICT met een uitgebreid pakket van diensten en producten. Solipsis is gespecialiseerd in het beheren van computers en netwerken, het ontwikkelen en onderhouden van software voor bedrijfs- en managementinformatiesystemen en in het ontwikkelen en onderhouden van oplossingen voor het digitaal beheren, distribueren, printen, presenteren en archiveren van documenten.
De dienstverlening is ondergebracht in de drie businessunits Performance Management, ICT-beheer en Enterprise Document Management. Solipsis werkt voor een gevarieerde kring van (inter)nationale opdrachtgevers. De stabiele positie van het bedrijf in de veranderlijke ICT-wereld onderstreept dat de mensen bij Solipsis weten waarover zij praten en doen wat zij beloven. Wensen worden vertaald in adequate oplossingen, waarbij kosten, baten en effectiviteit goed in het oog worden gehouden.
Solipsis is onderdeel van de Solipsisgroep, waartoe ook IntraData, Holland House en Solipsis Managed Services behoren. Voor meer informatie: ziewww.intradata.nl, www.solipsis.nl, www.hollandhouse.com enwww.solipsismanagedservices.nl

Noot voor de redactie:
Voor redactionele informatie kunt u contact opnemen met Influx PR, Gerline van Wijnen telefoon: 055 3663034 of e-mail: solipsis@influx-pr.com.
deel deze pagina:
Meestgebruikte trefwoorden
van Influx PR: