Speciaal epilepsieonderwijs dreigt te verdwijnen

Persbericht geplaatst door Nationaal Epilepsie Fonds op 09-02-2011

Persbericht


Houten, 9 februari 2011

Speciaal epilepsieonderwijs dreigt te verdwijnen
Leerlingen met epilepsie de dupe van geplande bezuinigingen


De geplande bezuinigingen in het onderwijs dreigen nu een zeer kwetsbare groep onredelijk hard te treffen: kinderen met epilepsie die extra ondersteuning nodig hebben. De twee scholen voor kinderen met epilepsie in ons land zullen als de bezuinigingsplannen doorgaan hun deuren moeten sluiten. Ook de extra ondersteuning aan kinderen met epilepsie in het regulier onderwijs zal dan verdwijnen. Met alle gevolgen van dien. De Epilepsie Vereniging Nederland, het Nationaal Epilepsie Fonds, ouders en begeleiders en leerkrachten van de scholen slaan de handen ineen om dit drama te voorkomen.


Waar mogelijk volgen kinderen met epilepsie regulier onderwijs, sommigen dankzij extra begeleiding. Deze extra begeleiding is van cruciaal belang voor ruim duizend kinderen met epilepsie. Sommige kinderen met epilepsie kunnen helaas niet deelnemen aan het regulier onderwijs. Meestal hebben deze kinderen naast epilepsie een beperking of andere bijkomende problematiek. Dan bieden de epilepsiescholen passend onderwijs. Ons land kent twee scholen voor kinderen met epilepsie: De Waterlelie bij Stichting Epilepsie Instellingen Nederland (SEIN) in Heemstede en De Berkenschutse bij epilepsiecentrum Kempenhaeghe in Heeze. Kinderen met epilepsie krijgen hier onderwijs dat aansluit bij hun mogelijkheden en ze worden in hun ontwikkeling begeleid.


Epilepsie is een van de weinige aandoeningen waarvoor twee speciale scholen bestaan. Dit geldt verder alleen voor kinderen die blind zijn en kinderen die doof zijn. Maar dit aangepaste onderwijs is er ook voor kinderen met epilepsie niet voor niets: het sluit aan bij de specifieke en vaak meervoudige problematiek van deze kinderen. Door de jaren heen is er een goed aanbod opgebouwd. Dit functioneert en is getoetst.


Doorvoeren van deze bezuiniging betekent nu dat extra ondersteuning in het regulier onderwijs komt te vervallen en de scholen ophouden te bestaan. En dit geeft niet alleen op korte termijn problemen voor kinderen met epilepsie. Het betekent dat deze kinderen ook op langere termijn minder kansen krijgen om ondanks hun aandoening hun leven zo zelfstandig mogelijk vorm te geven. De epilepsieorganisaties zullen de komende dagen op verschillende manieren aandacht voor deze maatregel vragen onder meer door gesprekken met politieke vertegenwoordigers en een petitie. Dit alles met maar één doel: passend onderwijs voor kinderen met epilepsie behouden.


Noot voor de redactie:
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:
Martin Boer, algemeen directeur van het Nationaal Epilepsie Fonds (telefoon 06 22 91 73 75, e-mail boer@epilepsiefonds.nl). Hij kan u in contact brengen met relevante woordvoerders.
Informatie over het Nationaal Epilepsie Fonds en de Epilepsie Vereniging Nederland is te vinden op www.epilepsiefonds.nl en www.epilepsievereniging.nl.

deel deze pagina: