Speciaal voor kinderen vanaf 4 jaar, heeft "Juf Jannie" nu een app gemaakt.

Persbericht geplaatst door Juf Jannie op 02-04-2012
Speciaal voor kinderen vanaf 4 jaar, heeft "Juf Jannie" nu een app gemaakt.
Wat maakt de app zo bijzonder?

· De letters worden net zo uitgesproken als een kind ze ook op school leert (fonetische uitspraak).

· De app is er zowel voor de iPhone/iPad als voor Android apparaten.

De app helpt een kloof tussen ouders en school te overbruggen. Veel ouders spreken de letters anders uit dan op school wordt aangeleerd en brengen een kind in verwarring.
Met behulp van de app kunnen ouders samen met hun kinderen de letters oefenen.

Wat leert een kind met de app?

· kennis maken met de letters

· leren welke klanken bij de letters horen

· leren luisteren naar de klanken

· leren articuleren

· begrijpen dat alle letters uit een hoofdletter en een kleine letter bestaan

· letters leren lezen

· de beginletters van woorden herkennen

Met deze leerrijke app leert een kind spelenderwijs letters lezen.

Meer informatie?

· http://jufjannie.nl/

· demo-film

· Android versie van de app

· iPhone- of iPadversie van de app