Stappen risico-inventarisatie en-evaluatie – RIE Methode

Persbericht geplaatst door riemethode op 07-02-2014

Het proces van het evalueren en selecteren van alternatieve regelgevende en niet-regelgevende reacties op risico. Het selectieproces noodzakelijkerwijs de behandeling van juridische, economische en gedragsmatige factoren. Risico Inventarisatie en Evaluatie(RI&E) is het besluitvormingsproces waarbij overwegingen van politieke, sociale, economische en technische factoren met relevante risicobeoordelingen met betrekking tot een potentieel gevaar om zo te ontwikkelen, te analyseren en regelgevende opties te vergelijken en om de optimale regulerende respons voor veiligheid te kiezen dat door het gevaar .

In wezen risicomanagement is de combinatie van drie stappen: Risico Inventarisatie en Evaluatie(RIE); emissie en belichting; risico monitoring. Een systematische aanpak gebruikt voor het identificeren, evalueren en te verminderen of te elimineren de mogelijkheid van een ongunstige afwijking van het verwachte resultaat van de medische behandeling en daarmee te voorkomen dat de schade van de patiënten als gevolg van nalatigheid en het verlies van financiële activa als gevolg van het letsel. '

De toekomst is grotendeels onbekend. De meeste zakelijke besluitvorming vindt plaats op basis van verwachtingen over de toekomst. Het maken van een beslissing op basis van de veronderstellingen, verwachtingen, inschattingen en voorspellingen van toekomstige gebeurtenissen impliceert het nemen van risico's. Risico is beschreven als de "suiker en zout van het leven". Dit houdt in dat risico kan een omgekeerde te hebben als nadeel. Mensen nemen risico's om een bepaald doel ze anders niet zonder het nemen van dat risico hebben bereikt bereiken. Aan de andere de hand, risico kan betekenen dat sommige gevaar of verlies kan worden betrokken bij het uitvoeren van een activiteit en dus zorg moet worden genomen om dat verlies te voorkomen. Dit is waar Risico Inventarisatie en Evaluatie(RIE) is belangrijk, omdat het kan worden gebruikt om te beschermen tegen verlies of gevaar ten gevolge van een risicovolle activiteit.

Voor een goede controle en beheer van risico's, zoals verzekeraars, we moeten altijd het volgende in gedachten met betrekking tot een project of onderwerp van verzekering:

o Wat zijn de mogelijke bronnen van verlies?

o Wat is de waarschijnlijke gevolgen van een verlies moet het helemaal gebeuren?

o Wat moet worden gedaan wanneer een verlies plaatsvindt? Moet het verlies worden toegestaan om te verbeteren of iets moet worden gedaan om het te minimaliseren? De kwestie van de bescherming van de berging in de best mogelijke manier en ook de kwestie van het controleren van de toekomstige mogelijkheid van dergelijke gebeurtenissen moet worden overwogen.

o De vermoedelijke uitgaven of de economie van het verlies preventie, (zij eraan herinnerd dat eventuele extra uitgaven voor diefstalpreventie economisch zo lang de uitgaven die kleiner is dan of op zijn best gelijk aan de besparingen die door middel van een verlies vermindering gerechtvaardigd zou zijn.

deel deze pagina:
Meestgebruikte trefwoorden
van riemethode: