Start oncologische revalidatie in Franciscus Ziekenhuis

Persbericht geplaatst door Clickr op 12-07-2012

Voor behoud van kracht, algehele conditie en kwaliteit van leven

De ziekte kanker kan grote gevolgen hebben voor het functioneren in het dagelijks leven. Tijdens en na de behandeling kunnen patiënten klachten krijgen van verminderde algehele conditie en spierkracht, vermoeidheid, verminderde concentratie, onzekerheid, pijnklachten en angst. Daarnaast kan kanker invloed hebben op de sociale situatie, relatie, werk en activiteiten. Op 28 juni 2012 is het Franciscus Ziekenhuis gestart met oncologische revalidatie voor patiënten met kanker.

Doelstelling
Het doel van de oncologische revalidatie is de algehele conditie en kracht en de kwaliteit van leven te behouden of te verbeteren, zodat patiënten zo goed mogelijk kunnen deelnemen aan sociale activiteiten en arbeidsparticipatie.

Oncologie carrousel
De behandelend specialist verwijst naar de carrousel voor oncologische revalidatie. De oncologieverpleegkundige coördineert dit en geeft vragenlijsten mee. Tijdens de carrousel krijgt de patiënt opeenvolgende afspraken bij de revalidatiearts, fysiotherapeut, ergotherapeut en medisch maatschappelijk werk. Dit duurt in totaal maximaal 2 uur. De klachten en vragenlijsten worden besproken en er worden enkele lichamelijke testen verricht. Hierna wordt in het gezamelijk overleg een behandeladvies gegeven. De oncologie verpleegkundige bespreekt dit met patient.
Het behandeladvies kan verschillend zijn en is een advies op maat. Dit kan een individuele behandeling zijn, een revalidatieprogramma elders (Herstel en Balans), individuele revalidatie in het ziekenhuis of het oncologische revalidatieprogramma in het ziekenhuis.

Revalidatieprogramma
De oncologische revalidatie in het Franciscus Ziekenhuis is gebaseerd op de landelijke richtlijn ‘oncologische revalidatie’ van het IKNL. Het is bedoeld voor patiënten tijdens en na de curatieve behandeling alsmede de palliatieve fase. Het is een groepsprogramma waarbij patiënten op elk moment kunnen instromen. Patiënten krijgen een op maat gemaakt trainingsschema en trainen in een kleine groep, zodat er voldoende individuele begeleiding is.
Het revalidatieprogramma duurt 8 weken en bestaat uit 2 keer per week 1 uur conditie- en krachttraining en wekelijks 1x een educatieve bijeenkomst voorafgaand aan de training. Diverse onderwerpen komen aan bod, waaronder voeding en leefstijl, energiemanagement, grenshantering, ontspanning/stressmanagement, sport en spel, dagbesteding (werk en vrije tijd), ergonomie en oplossingsgericht denken, omgang met de gevolgen van kanker (waaronder intimiteit) en het belang van blijven bewegen.

Controle
Na het afronden van het revalidatieprogramma volgt een afsluitende controle bij de revalidatiearts. De patiënt blijft te allen tijde onder behandeling van de eigen oncoloog en oncologisch verpleegkundige.
Verwijzing en vergoeding
Verwijzing vindt plaats door de behandelend specialist en oncologieverpleegkundige.
De kosten worden volledig vergoed door de ziektekostenverzekeraar.

Voor de redactie:

Noot voor de redactie, niet voor publicatie: Voor meer informatie kunt u contact opnemen met
Herma Moerkerken, manager Communicatie Franciscus Ziekenhuis, telefoonnummer
(0165) 58 89 84.


Volg ons ook op twitter: http://twitter.com/franciscusZH