Stichting Kindervakantiewerk Weert ontwikkelt beleidsplan ter preventie van ongewenste intimiteiten

Persbericht geplaatst door Stichting Kindervakantiewerk Weert op 06-04-2012
Stichting Kindervakantiewerk Weert ontwikkelt beleidsplan ter preventie van ongewenste intimiteiten

Het is de schrik van iedere (vrijwilligers)organisatie die met kinderen werkt: ongewenste intimiteiten en/of seksueel misbruik binnen de organisatie. Een vervelend onderwerp dat erg gevoelig kan liggen. Helaas is het gezien een toenemend aantal nieuwsberichten over incidenten op kleuterscholen, sportverenigingen en ook in het kindervakantiewerk, ondenkbaar om hier niets mee te doen. Daarom heeft Stichting Kindervakantiewerk Weert, in samenwerking met VJL, de afdeling Zeden Zaken van de politie en Gemeente Weert, een beleidsplan geschreven ter preventie van ongewenste intimiteiten en seksueel misbruik binnen het kindervakantiewerk in Weert.

Het beleidsplan bestaat uit een aantal te ondernemen stappen om het onderwerp onder de aandacht te brengen en de deelnemers van KVW te informeren (en zo nodig te scholen). Daarnaast zijn er gedrags- en omgangsregels opgesteld waar alle deelnemers zich aan committeren wanneer zij deelnemen aan KVW. Bovendien bevat het beleidsplan meldprotocollen die stap voor stap beschrijven hoe gehandeld dient te worden bij situaties waarin sprake is van (een vermoeden van) seksueel misbruik en/of ongewenste intimiteiten. Deze meldprotocollen brengen ook een verplichting met zich mee: te handelen op de vastgelegde manier. Hierdoor biedt het protocol zowel bescherming aan de melder/degenen die naar het protocol handelen, als aan het vermoedelijke slachtoffer en aan degene die beschuldigd wordt.

Het doel van het beleidsplan is dus drieledig:
1) het voorkomen van ongewenste intimiteiten en seksueel misbruik binnen de organisatie;
2) het informeren en bewust maken van de deelnemers aan KVW van het onderwerp en welk beleid de organisatie voert om het te voorkomen;
3) het scholen en begeleiden van de vrijwilligers over hoe om te gaan wanneer er zich onverhoopt toch een incident voor doet.

Het beleidsplan is in grote lijnen gebaseerd op de toolkit ‘In Veilige Handen’ van Vereniging Nederlandse Organisaties Vrijwilligerswerk (http://www.nov.nl/). Deze hebben we uiteraard wel toegespitst op onze eigen situatie. Hiervoor is veel overleg geweest met de verschillende samenwerkingspartners zoals VJL, de afdeling Zeden Zaken van de politie en Gemeente Weert. Bovendien heeft er afstemming plaats gevonden met de verschillende KVW afdelingen in Weert. Het opstellen van een beleidsplan heeft immers geen zin als er geen draagvlak is bij degene die het beleid moeten uitvoeren.

Daarnaast is, in nauwe samenwerking met VJL, een externe vertrouwenspersoon aangesteld omdat de stichting de vereiste expertise mist op dit gebied. Het voordeel van een externe vertrouwenspersoon is bovendien dat deze persoon minder betrokken is bij de dagelijkse praktijk (de KVW- week) en daardoor neutraler kan handelen en objectiever besluiten kan nemen. Wanneer de vertrouwenspersoon wordt benaderd zal deze vanuit zijn expertise bepalen wat de te nemen stappen zijn en welke instanties worden betrokken. Indien de situatie dit toelaat zal hij of zij dit in overleg doen met het bestuur van de stichting.

Het beleidsplan is inmiddels ondertekend door de verschillende afdelingen en samenwerkingspartners van de stichting. Deze zomer zal het eerste KVW seizoen worden waarin het beleid wordt toegepast. Dit betekent dat de betrokkenen moeten worden geïnformeerd. Het beleidsplan en de protocollen zijn al op de website geplaatst (www.stichtingkvw-weert.nl) en er zal nu nog aanvullende financiering gezocht moeten worden om de leiding te informeren en te scholen. Daarnaast verstrekt Stichting Kindervakantiewerk Weert in samenwerking met gemeente Weert kosteloos Verklaringen Omtrent Gedragvoor haar nieuwe vrijwilligers. Dit alles om de kwaliteit van het KVW in Weert te borgen maar uiteindelijk ook om zowel de kinderen als de leiding te beschermen en te zorgen dat de KVW week blijft draaien om het juiste doel: Een hele hoop lol en vertier!

deel deze pagina: