Stichting Living Daylight reikt voor vierde keer Daylight Award uit

Persbericht geplaatst door VELUX Nederland B.V. op 01-05-2014
Stichting Living Daylight reikt voor vierde keer Daylight Award uit

Dit jaar reikt Stichting Living Daylights voor de vierde keer de Daylight Awarduit. Met de Daylight Award wil de stichting opdrachtgevers en ontwerpers stimuleren om daglichttoepassingen integraal in het ontwerp van een gebouw mee te nemen en daglichtambitie binnen de architectuur te belonen. Voorbeelden van goede daglichtarchitectuur komen zo onder de aandacht van een groter publiek en dienen als stimulans voor het creëren van gezondere gebouwen.

Stichting Living Daylights promoot een optimale toepassing van daglicht in de gebouwde omgeving en vindt dat daglicht altijd een essentieel en prikkelend onderdeel van architectuur, stedenbouw en landschap zou moeten vormen. Met de Daylight Award wil de stichting gerealiseerde projecten waarin het samenspel tussen architectuur en dag- en kunstlicht tot een vernieuwend en vitaliserend gebouwconcept heeft geleid onder de aandacht brengen.

Twee categorieën
Projecten kunnen in twee categorieën meedingen naar de prijs: woningbouw en utiliteitsbouw. Deze categorieën worden breed bekeken en kunnen zowel nieuwbouw, renovatie- als transformatieprojecten betreffen van woningen, kantoorgebouwen, boerderijen, kerken, scholen, ziekenhuizen etc. De projecten moeten zich in Nederland bevinden en opgeleverd zijn tussen 1 november 2011 en 1 april 2014. Alle inzendingen worden op papier en na een persoonlijk bezoek door een vakkundige jury beoordeeld.

Procedure
De Daylight Award bestaat naast een wisseltrofee in de vorm van een kunstwerk uit de eer en een uitgebreide projectpresentatie op de community site met bijbehorende media-aandacht. Projecten die mee willen dingen kunnen van 7 mei t/m 1 juni 2014 via de website worden ingeschreven. De Daylight Award wordt op 22 september 2014 uitgereikt tijdens het internationale congres Licht 2014 in het Congresgebouw World Forum in Den Haag. Kijk voor alle informatie, voorwaarden voor deelname en het aanmelden van projecten op www.livingdaylights.nl/awards.

Geschiedenis
De Daylight Award is al drie keer eerder uitgereikt, de laatste keer in 2012. Toen werden uit 64 inspirerende daglichtgebouwen twee winnaars gekozen. Courage architecten won in de categorie woningbouw met het originele project Licht Budget in Almere. In de categorie utiliteitsbouw sleepte Mecanoo architecten de trofee in de wacht voor het prachtige Kaap Skil op Texel. Wat betreft beide gebouwen was de jury lovend over het eigenzinnige gebruik van daglicht.

Over Stichting Living Daylights
Stichting Living Daylights promoot een optimale toepassing van daglicht in de gebouwde omgeving. De stichting vindt dat daglicht altijd een essentieel en prikkelend onderdeel van architectuur, stedenbouw en landschap zou moeten vormen. Stichting Living Daylights wil niet alleen architecten, vormgevers en stedenbouwkundigen wijzen op de hoge potentie van daglicht, ook wil zij opdrachtgevers, beleidsmakers en andere betrokken partijen bewustmaken van het belang van een goed gebruik van daglicht. Om die doelstelling te bereiken initieert en begeleidt de stichting onderzoek naar zowel nieuwe stedenbouwkundige en architectonische concepten als nieuwe technische mogelijkheden. Het is tevens onze taak om vanuit onze daglichtaspiraties informatie te bundelen, genereren en te ontsluiten en verspreiden naar belanghebbenden.

De stichting werkt zonder winstoogmerk en heeft voor zijn bestaan een solide financiële basis en actieve ondersteuning nodig van donateurs. Daarom is zij altijd op zoek naar partijen die de ambities van de stichting financieel en actief willen steunen. Het bestuur van Stichting Living Daylights bestaat op dit moment uit: Ronald Schleurholts, voorzitter (cepezed), Jante Leupen (MORE Architecture), Michel Kalis (VELUX Nederland), Wouter Beck (Ascendilex), Sander Mirck (Mirck Architecture) en Truus Hordijk (TU Delft). Meer informatie: www.livingdaylights.nl.

Over Licht 2014
Licht 2014 is een congres over alle factoren van licht en verlichting. Het is het gezamenlijke initiatief van de Duitse, Oostenrijkse, Zwitserse en Nederlandse Lichttechnische genootschappen en het platform voor wetenschap en praktijk. Meer informatie over dit symposium staat binnenkort op http://licht2014.nl

Voor de redactie:

oor meer informatie of beeldmateriaal kunt u contact opnemen met:

Stichting Living Daylights

Emmy Andriessestraat 278

1087 ML Amsterdam

www.livingdaylights.nl

redactie@livingdaylights.nl |

Twitter: @LivingDaylights

LinkedIn: Stichting Living Daylights