Strategy Partners analyseert softwaremarkt voor invoice-processing en purchase-to-pay

Persbericht geplaatst door Influx PR op 14-05-2012
Strategy Partners analyseert softwaremarkt voor invoice-processing en purchase-to-pay

Aantal implementaties stijgt, gemiddelde documentvolume neemt af

Driebergen, 14 mei 2012 – Strategy Partners heeft net als voorgaande jaren een marktonderzoek op het gebied van invoice-processing- en purchase-to-paysoftware afgerond. In 2011 bleek het aantal implementaties van IP- en P2P-software te zijn toegenomen, terwijl het gemiddelde documentvolume daalde. De marktresearchorganisatie analyseerde hiervoor veertien pakketleveranciers en implementatiepartijen.

Algemene marktontwikkelingen
Het totale aantal operationele installaties van de onderzochte bedrijven lag eind 2011 op 1925. Dat is een toename van 33% ten opzichte van 2010, oftewel: 475 nieuwe projecten.
“De sterke groei van het totale aantal implementaties is vooral te danken aan de stijgende hoeveelheid kleinere projecten”, aldus Hans Kaashoek, managing partner van Strategy Partners. “Bovendien zien we een toenemend aantal aanbieders aan de onderkant van de markt. Dit verhoogt de verkoopinspanning voor relatief kleinere projecten.”
Het gemiddelde documentvolume voor nieuwe projecten daalde van 50.000 in 2010 naar 33.000 in 2011. Bij slechts enkele implementaties ging het om meer dan 100.000 documenten. Kaashoek: “Er is een duidelijke verschuiving zichtbaar naar projecten met een kleinere startwaarde, ook als gevolg van de stijging van het aantal SaaS-projecten.
Het transactievolume dat met de 475 nieuwe projecten gecontracteerd is, bedraagt 14.800.000 documenten. Het gaat dan voornamelijk om interne verwerking op basis van inkomende fysieke of digitale documenten. “Van een verschuiving naar volledige digitale e-invoicing is voorlopig nog geen sprake”, stelt Kaashoek.

Sectorontwikkelingen
Wat betreft het aantal nieuwe installaties maakten de segmenten nuts & telecom (63%), zakelijke dienstverlening (60%) en overkoepelende instellingen (43%) de meeste groei door. In absolute aantallen was de groei het grootst in respectievelijk de sector handel, transport & distributie, zakelijke dienstverlening en industriële productie. Het aantal grote projecten binnen de SAP-omgeving neemt duidelijk af ten gunste van een explosieve toename van het aantal projecten met koppeling naar Exact, AFAS en Accountview.

Verwachtingen voor de toekomst
Op basis van de resultaten van de marktanalyse heeft Strategy Partners een aantal verwachtingen voor de toekomst. Kaashoek: “De omzetgroei komt voor een steeds belangrijker deel uit de bestaande klantenkring en vereist goed accountmanagement. Verder zullen we een forse afname zien in het aantal grote on-premise projecten en een sterkere marktpositie van e-invoicing- en transactiepartijen voor uitwisseling tussen bedrijven. Nog een voorbeeld van een verwachting voor 2012 en 2013 is dat de vraag naar SaaS-oplossingen met cloudscanning voor de kleinere volumes en organisaties nog verder toeneemt. In totaliteit verwachten we voor 2013 een groei van meer dan 10%.”

Onderzochte oplossingen
De veertien geanalyseerde pakketleveranciers en implementatiepartijen zijn: 20/20 vision, Basware Nederland, BCT, DDInformatica, Docspro, Easy Systems, ICreative, ISProjects, K + V, ProActive Software, ReadSoft, Ricoh, Scansys en Simac Document Solutions. Het totale aantal medewerkers voor ontwikkeling, verkoop en implementatie van deze bedrijven is ongeveer 250, terwijl de gemiddelde bedrijfsomvang 21 FTE is. De totale omzet van deze organisaties bedraagt 39 tot 40 miljoen euro. Dat is een toename van 13,5% ten opzichte van 2010.

Voor de redactie:

Strategy Partners – Willem van Abcoudelaan 11, 3971 AA Driebergen – 0343 514882 - contact@strategy-partners.nl - www.strategy-partners.nl

Over Strategy Partners
Strategy Partners is een innovatieve analyseorganisatie met research- en adviesactiviteiten in specifieke ECM- en BPM-segmenten van de IT-markt. Zij levert resultaatgedreven, pragmatische en direct uitvoerbare adviezen die organisaties helpen oplossingen of systemen te verkrijgen en effectief in gebruik te nemen. De onderzoek- en adviesdiensten ondersteunen tevens bedrijven die betrokken zijn bij mergers/acquisities en strategische allianties. Voor IT-leveranciers, systeemintegrators en diensten­leveranciers worden cruciale “go-to-market”-strategieën, actuele marktkwalificatie en -segmentatie en gedetailleerde analyse en informatie geleverd om de markten in Europa te bedienen en te benutten.
Voor meer informatie zie: www.strategy-partners.nl.

_______________________________________________________________________

Voor redactionele informatie: Influx PR – Jakob Brons / Corrie Lalkens – tel: 055 3663034 – e-mail: spnl@influx-pr.com.

deel deze pagina:
Meestgebruikte trefwoorden
van Influx PR: