Strategy Partners: Resultaten onderzoek ECM in Nederland

Persbericht geplaatst door Influx PR op 18-04-2011
Strategy Partners: Resultaten onderzoek ECM in Nederland

Driebergen, 18 april 2011 – Strategy Partners Nederland, een innovatieve marktresearch- en strategieadviesorganisatie voor specifieke Document en Content Management-gerelateerde segmenten van de IT-markt, heeft het halfjaarlijkse ECM-marktonderzoek in Nederland afgerond. Daaruit blijkt dat ruim 70% van de geënquêteerde bedrijven in 2010 een positieve omzet- en margegroei heeft weten te realiseren. De totale groei van de markt was iets geringer dan aan het begin van 2010 voorspeld, maar is nog steeds zeer positief ten opzichte van andere Europese landen.

Het onderzoek toont aan dat 71% van de bedrijven een absolute omzetgroei gerealiseerd heeft ten opzichte van 2010. 18% van de bedrijven zag de omzet licht dalen. De overige 11% noteerde een omzetdaling van meer dan 10%. Deze resultaten zijn uiterst positief in vergelijking tot bijvoorbeeld de UK, waar omzetdalingen van meer dan 25% tot zelfs 40% geen uitzondering zijn.Diverse bedrijven zijn reeds vroeg in 2010 en soms al in 2009 begonnen met de invoering van kostenbesparing- of efficiencyverbeteringmaatregelen. Mede als gevolg hiervan kan 71% van de bedrijven een procentuele margegroei over heel 2010 rapporteren. Slechts 11% van de bedrijven meldt een margeterugval van 10% of meer.

Wat 2011 betreft verwacht 53% van de bedrijven een omzetgroei van 10% of meer. Slechts 4% voorziet een lichte omzetdaling ten opzichte van 2010. Alle ondervraagde bedrijven verwachten voor 2011 een groei van de marges.

Op basis van dit onderzoek kunnen we stellen dat de document- en contentmanagementmarkt in Nederland zich nog steeds positief ontwikkelt”, aldus Hans Kaashoek, managing partner van Strategy Partners Nederland. Daarnaast toont het onderzoek, net als in voorgaande jaren, aan dat organisaties met een heldere en in de markt herkenbare en gespecialiseerde dienst of oplossing een betere omzetgroei en marge realiseren dan de meer generieke softwaresuite- of dienstenaanbieders.”

Strategy Partners inventariseert en analyseert sinds juli 2009 ieder halfjaar de ontwikkelingen in de ECM-markt. Hiervoor worden de procentuele omzet- en margegroeicijfers van een representatieve groep bedrijven in de Nederlandse document- en contentmanagementmarkt verzameld.
Medio eerste kwartaal 2011 heeft Strategy Partners de diverse software- en dienstenleveranciers gevraagd naar de in Nederland gerealiseerde omzet- en margegroeipercentages over 2010 op het gebied van content- en documentmanagementactiviteiten. Iets meer dan dertig organisaties uit alle segmenten van de document- en contentmanagementmarkt deden mee aan dit onderzoek.

Strategy Partners – Willem van Abcoudelaan 11 – 3971 AA Driebergen - Website: www.strategy-partners.nl– e-mail: contact@strategy-partners.nl.

Strategy Partners
Strategy Partners is een innovatieve analyseorganisatie met research- en adviesactiviteiten in specifieke ECM- en BPM-segmenten van de IT-markt. Zij levert resultaatgedreven, pragmatische en direct uitvoerbare adviezen die organisaties helpen oplossingen of systemen te verkrijgen en effectief in gebruik te nemen. De onderzoek- en adviesdiensten ondersteunen tevens bedrijven die betrokken zijn bij mergers/acquisities en strategische allianties. Voor IT-leveranciers, systeemintegrators en diensten­leveranciers worden cruciale “go-to-market”-strategieën, actuele marktkwalificatie en -segmentatie en gedetailleerde analyse en informatie geleverd om de markten in Europa te bedienen en te benutten.
Voor meer informatie zie: www.strategy-partners.nl.

_______________________________________________________________________

Voor redactionele informatie:
Influx PR – Jakob Brons / Corrie Lalkens – tel: 055 3663034 – e-mail:
spnl@influx-pr.com.

deel deze pagina:
Meestgebruikte trefwoorden
van Influx PR: