Teveel betaalde alimentatie: terugbetalen?

Persbericht geplaatst door Clickr op 24-11-2015
mr. D.R.M. de Vos (Daphne), oktober 2015, De Ondernemer

Wanneer een alimentatieplichtige geconfronteerd wordt met een voor de alimentatie relevante wijziging van omstandigheden, kan de rechtbank gevraagd worden om alimentatieverlaging of nihilstelling.

Daarbij rijst de vraag of teveel betaalde alimentatie moet worden terugbetaald en of de rechtbank de wijziging met terugwerkende kracht zal vaststellen. In de praktijk levert dit problemen op.

De Hoge Raad heeft begin dit jaar het toetsingskader voor terugbetaling van teveel betaalde alimentatie nogmaals herhaald en bepaald dat, kort samengevat, als de rechter een onderhoudsverplichting verlaagt of op nihil stelt met terugwerkende kracht, beoordeeld moet worden in hoeverre terugbetaling van het teveel betaalde redelijk is.

In de praktijk wordt meestal geoordeeld dat er geen terugbetalingsverplichting ontstaat voor de alimentatiegerechtigde, ondanks een alimentatiewijziging met terugwerkende kracht, omdat de alimentatiegerechtigde de alimentatie al heeft besteed overeenkomstig de behoefte en geen middelen heeft om de teveel ontvangen alimentatie terug te betalen. Dit kan heel vervelend zijn voor de alimentatieplichtige die al geruime tijd geen middelen heeft om de oorspronkelijke alimentatie te blijven voldoen en uiteindelijk over de periode vanaf het ontstaan van de wijziging tot aan de beslissing van de rechtbank, meer betaalt dan verschuldigd is.

Ondanks dat de rechtbank dit vaststelt, heeft de alimentatieplichtige geen voordeel van de verlaging omdat de rechtbank hierbij geen terugbetalingsverplichting oplegt, ook niet als daarom uitdrukkelijk is verzocht.

De betalingen stopzetten of verminderen tijdens de procedure is geen optie indien de alimentatiegerechtigde hiermee niet instemt, omdat deze dan vaak het LBIO inschakelt.

Het LBIO kan, op basis van eerder vastgestelde alimentatie, de niet of te weinig betaalde alimentatie incasseren, waarbij loonbeslag kan volgen. Daarnaast moet de alimentatieplichtige dan ook nog de opslag van het LBIO voldoen.

Bij een wijziging van omstandigheden die kan leiden tot alimentatiewijziging is het belangrijk om zo spoedig mogelijk de alimentatie te laten herberekenen en, indien er aanleiding is voor alimentatiewijziging, een verzoek tot verlaging in te dienen bij de rechtbank. Alleen zo blijft de periode waarin teveel alimentatie wordt betaald zo beperkt mogelijk.

Bron: Haans Advocaten