TiP personeelsdiensten en Maintec digitaliseren plaatsing van flexkrachten met IntraData

Persbericht geplaatst door Influx PR op 03-07-2012
TiP personeelsdiensten en Maintec digitaliseren plaatsing van flexkrachten met IntraData

TiP personeelsdiensten en Maintec gaan plaatsing van flexkrachten digitaal afhandelen in samenwerking met IntraData

Schiphol-Rijk/Ede, 3 juli 2012 – De uitzendondernemingen TiP personeelsdiensten en Maintec, beide onderdeel van de Humares Groep, hebben IntraOffice van IntraData geselecteerd om het gehele administratieve proces rondom de plaatsing van uitzend- of detacheringskrachten te digitaliseren. TiP en Maintec zijn de eerste uitzendorganisaties in Nederland die dit traject zonder gebruik van papier kunnen uitvoeren.Bijzonder hierbij is dat documenten juridisch rechtsgeldig ondertekend worden met behulp van een ‘digitale handtekening’. IntraData heeft in samenwerking met partner PigeonTrust de randvoorwaarden van de digitale handtekening geïmplementeerd in IntraOffice waardoor deze functionaliteit nu beschikbaar is.

TiP personeelsdiensten en Maintec hebben al verschillende digitaliseringstrajecten gerealiseerd. Zo gebeurt de afhandeling van werkbriefjes en de verloning volledig papierloos. Sebas Winkel, Kwaliteitsmanager van Humares, toont zich zeer enthousiast over dit nieuwe project: “Vanaf nu gaan we ook de plaatsing van kandidaten volledig digitaal afhandelen. Dit betekent dat we veel sneller en wendbaarder kunnen opereren: flexkrachten en opdrachtgevers kunnen vanuit huis of kantoor alle administratieve handelingen uitvoeren zonder dat er tijdverlies is door reizen of door de post. Het rechtsgeldig digitaal ondertekenen van documenten is relatief nieuw en biedt grote voordelen in onze procesafhandeling. De uitzendmarkt is een heel snelle markt die zich volop aan het ontwikkelen is op veel gebieden. Dit is echt een product van deze tijd waarvoor we subsidie toegewezen hebben gekregen van het Europees Sociaal Fonds gericht op innovatie.”

Kostenbesparing en procesinnovatie
Het digitaal afhandelen van de plaatsing levert een efficiëntieslag op. “Met één druk op de knop krijgen we alle documenten beschikbaar die nodig zijn voor een plaatsing”, aldus Winkel. “Bovendien hebben we straks het proces zo ingeregeld, dat we een plaatsing niet kunnen afronden als niet alle benodigde documenten ondertekend zijn. Hierdoor weten wij zeker dat alle stappen doorlopen worden en zijn fouten uitgesloten.” Het belangrijkste document dat door beide partijen ondertekend moet worden, is de uitzendovereenkomst. “Dankzij de applicatie van IntraData die gekoppeld is aan ons CRM-systeem Flexservice is het nu mogelijk om dit document digitaal te ondertekenen met een juridisch rechtsgeldige handtekening. Het wordt vervolgens opgeslagen in het digitale dossier dat via het internet altijd toegankelijk is voor de uitzendkracht door in te loggen op de site. Kandidaten zijn hierdoor eventueel op afstand te bemiddelen.”

Een ander winstpunt heeft te maken met kwaliteit. TiP en Maintec voeren regelmatig interne audits uit in verband met kwaliteitsborging. “Ook dit is veel eenvoudiger nu de dossiers digitaal beschikbaar zijn. Dan is ook sneller te controleren of dossiers volledig zijnwaardoor de kans op fouten tot een minimum gereduceerd wordt”, aldus Winkel.

Honderden kilo’s papier
Vanuit het MVO (Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen) beleid hebben Maintec en TiP de doelstelling om de papierstroom aanzienlijk terug te brengen. De arbeidsovereenkomsten, loonbelastingformulieren, instructiepapieren en dergelijke die bij een plaatsing horen zijn in totaal goed voor rond de 50 pagina’s, ongeveer 250 gram. Winkel: “We besparen door de digitalisering honderden kilo’s papier per jaar. Dat is goed nieuws voor het milieu. Daarnaast betekent dit voor ons dat we dit project snel zullen terugverdienen. Het aantal prints zal afnemen, de portokosten worden teruggebracht en onze medewerkers worden productiever. Met deze stap tonen we ons innovatievermogen aan. Dit helpt ons om ook in de toekomst onze klanten de snelheid en kwaliteit te bieden die zij verdienen!”

Simon Kornblum, commercieel manager IntraData: “Met behulp van onze oplossing zijn TiP en Maintec in staat om de digitale brug te slaan naar zowel kandidaten als opdrachtgevers. Onze oplossing integreert naadloos, is volledig webbased waardoor documenten altijd en overal inzichtelijk zijn. Hiermee zijn niet alleen TiP en Maintec maar ook andere spelers in de flexmarkt in staat het flexproces volledig papierloos, rechtsgeldig af te handelen in een persoonlijke, veilige, online omgeving.Op jaarbasis plaatsen alle uitzendorganisaties gezamenlijk zo’n 1.400.000 kandidaten, dat gemiddeld vier poststukken per plaatsing met zich meebrengt. Een kostenpost die jaarlijks de 4 miljoen euro ruimschoots overstijgt. Onze oplossing leidt naast de voordelen van procesversnelling tot substantiële kostenverlaging die wel kan oplopen tot 65% ten opzichte van het huidige kostenniveau.”

Voor de redactie:

Over IntraData BV
IntraData BV is onderdeel van de Solipsis-groep en brengt sinds 1996 het documentmanagement systeem IntraOffice op de markt. Het is de eerste complete oplossing voor digitaal archiefbeheer met ondersteuning voor bulk computeroutput. IntraOffice wordt dagelijks door meer dan 110.000 gebruikers toegepast, die maandelijks meer dan 51 miljoen documenten verwerken. IntraOffice is actief in 7 landen en beschikbaar 7 in talen.IntraData is onderdeel van de Solipsis-groep, waartoe ook Solipsis en Holland House behoren. Voor meer informatie: zie www.intradata.nl, www.solipsis.nlen www.hollandhouse.com

Over Solipsis
Al sinds 1984 is Solipsis actief binnen de ICT met een uitgebreid pakket van diensten en producten. Solipsis is gespecialiseerd in het beheren van computers en netwerken, het ontwikkelen en onderhouden van software voor managementinformatiesystemen en in het ontwikkelen en onderhouden van oplossingen voor het digitaal beheren, distribueren, printen, presenteren en archiveren van documenten. De dienstverlening is ondergebracht in de drie businessunits Performance Management, Systeem en Netwerk Beheer en Enterprise Document Management. Solipsis werkt momenteel voor ongeveer 600 (inter)nationale opdrachtgevers. De stabiele positie van het bedrijf in de veranderlijke ICT-wereld onderstreept dat de mensen bij Solipsis weten waarover zij praten en doen wat zij beloven. Wensen worden vertaald in adequate oplossingen, waarbij kosten, baten en effectiviteit goed in het oog worden gehouden.

Over Humares
De Humares Groep is opgericht in 1976 en gevestigd in Vlissingen. Zij is gespecialiseerd in het (inter)nationaal ter beschikking stellen van specialistische medewerkers in de technische, industriële en maritieme sectoren. Met locaties en agenten in 20 landen in Europa, Noord-Amerika, Australië en Zuidoost-Azië, een personeelsbestand van 270 vaste en meer dan 3000 uitzendmedewerkers en een omzet van ruim € 100 miljoen in 2011 is Humares een toonaangevende speler op de internationale flexibele arbeidsmarkt. Tot de Humares Groep behoren de internationale merken Oceanwide, OWI Group en Maintec en de lokale merken TiP personeelsdiensten (Nederland), NOVA Engineering (Nederland), Impact Interim (België) en TOP Interim (België). Zie ook www.humares.com.

Noot voor de redactie:
IntraData, Influx PR, Gerline van Wijnen, t. 055 3663034 of e-mail:gerline@influx-pr.com

Humares, Sebas Winkel, Kwaliteitsmanager Humares, t.: +31 0620530118 of e-mail: sebas.winkel@humares.com

deel deze pagina:
Meestgebruikte trefwoorden
van Influx PR: