Tips over parkeren en stilstaan

Persbericht geplaatst door SanneVermeulen op 13-04-2015

Parkeren is iets wat niet altijd goed gaat. Parkeren in de buitenlucht is namelijk niet hetzelfde als parkeren in een parkeergarage. Er is een groot verschil tussen parkeren en stilstaan, wat in de verkeersregels duidelijk wordt aangegeven. Zo is parkeren het laten stilstaan van een voertuig voor een gedurende tijd voor het onmiddellijk in- of uitstappen van passagiers of het onmiddellijk laden of lossen van goederen. Stilstaan is het stilstaan voor bijvoorbeeld een verkeerslicht, of om voorrang te verlenen. In principe mag je overal stilstaan en parkeren waar niet staat aangegeven dat het verboden is.

Waar is stilstaan dan wel verboden?:

 • Op fietsstroken en op een rijbaan naast een fietsstrook

 • Op kruispunten

 • In tunnels

 • Bij bushaltes

 • Op of binnen vijf meter van oversteekplaatsen

 • Op de rijbaan langs busstroken

 • Naast een gele doorgetrokken streep


 • Parkeren is verboden bij:

 • Een in- of uitrit

 • Locaties voor laden of lossen

 • Naast een gele doorgetrokken streep

 • Buiten de bebouwde kom op de rijbaan van een voorrangsweg

 • Een kruispunt of binnen vijf meter daarvan

 • Tweewielers

  Artikel 27 van het RVV verteld dat fietsen en bromfietsen moeten worden geparkeerd op het trottoir, op het voetbad, in de berm, of op andere daarvoor bestemde plaatsen.

  Het parkeren van een motorfiets op het trottoir is verboden, wat vaak toch wel gedoogd wordt.

  In artikel 10 van het RVV staat dat de plaats op de weg van motorfietsen de rijbaan. Voor het parkeren mag niet gebruik gemaakt worden van het voetpad, het trottoir, het fietspad en het bromfietspad.