Toetreden tot een VOF? Let goed op!

Persbericht geplaatst door Clickr op 01-06-2015
Mr. S.H.M. van den Elsen (Sander), 2015, De Ondernemer
Bij de toetreding in een nieuw bedrijf heeft de toetredende vennoot altijd veel te regelen en uit te zoeken. Een recente uitspraak van de Hoge Raad heeft het belang van een goed en gedegen onderzoek enorm vergroot.
Kenmerkend voor de Vennootschap Onder Firma (VOF) en de Commanditaire Vennootschap (CV) is dat naast de vennootschap zelf ook alle vennoten afzonderlijk hoofdelijk aansprakelijk zijn voor schulden van de vennootschap. Duidelijk was dat deze aansprakelijkheid gold voor schulden van de vennootschap die zijn ontstaan gedurende de periode dat men vennoot van de VOF is.
Tot voor kort bestond er grote onduidelijkheid of deze aansprakelijkheid zich voor een toetredende vennoot ook uitstrekte over oude schulden van de VOF die al voor zijn toetreding waren ontstaan.
In zijn uitspraak van maart 2015 heeft de Hoge Raad aan die onduidelijkheid een einde gemaakt. De Hoge Raad heeft bepaald dat de hoofdelijk aansprakelijkheid van de vennoten alle schulden betreft, zowel die ten tijde van de toetreding tot de vennootschap al bestaan als die nadien ontstaan.
Door deze recente ontwikkeling kunnen schuldeisers door de toetreding van een vennoot een extra verhaalsmogelijkheid krijgen. Een toetredende vennoot dient daarop bedacht te zijn.
De Hoge Raad heeft in zijn toelichting toetredende vennoten expliciet op hun onderzoeksmogelijkheden gewezen om problemen te voorkomen. Verder kunnen toetredende vennoten met de overige vennoten afspraken maken over de onderlinge draagplicht van (eventueel) al bestaande schulden. Terwijl tot slot de risico's voor hen beperkt kunnen worden door garanties en vrijwaring van de overige vennoten te bedingen.
Er zijn voor toetredende vennoten dus mogelijkheden om de risico's te beperken. Door deze recente ontwikkeling in de jurisprudentie is het echter nog meer van belang dat zij daar zelf extra alert op zijn en zo nodig van deze mogelijkheden gebruik maken.