Twee samenwerkende ziekenhuizen kiezen voor één Elektronisch Patiënten Dossier

Persbericht geplaatst door Clickr op 30-10-2013
Roosendaal/Bergen op Zoom – Het Franciscus Ziekenhuis in Roosendaal en het Lievensberg ziekenhuis in Bergen op Zoom hebben na twee jaar van voorbereiden en uitgebreid testen een gezamenlijk Elektronisch Patiënten Dossier (EPD), HiX van Chipsoft, in gebruik genomen. Een unieke situatie in Nederland. Artsen en verpleegkundigen kunnen nu informatie over patiënten in twee ziekenhuizen opslaan en raadplegen. Dit maakt de zorgverlening weer een stukje veiliger en efficiënter.
De keuze voor dit volledig geïntegreerd zorginformatiesysteem sluit aan bij de ambitie van het Franciscus Ziekenhuis en het Lievensberg ziekenhuis om als regionale ziekenhuizen blijvend kwalitatief hoogwaardige patiëntenzorg te leveren. "Bij de invoering van een gezamenlijk EPD hebben wij steeds twee doelen voor ogen gehad: het verhogen van de patiëntveiligheid en het verbeteren van de continuïteit van de zorg voor onze patiënten”, aldus Janneke van Vliet, lid van de Raad van Bestuur van het Franciscus Ziekenhuis. Hans Ensing, voorzitter van de Raad van Bestuur van het Lievensberg ziekenhuis: “Wij zijn blij dat wij, met de invoering van één gezamenlijk digitaal patiëntendossier, deze belangrijke stap kunnen zetten. Dit was alleen mogelijk na een lange, intensieve voorbereidingsperiode met Chipsoft en dankzij de enthousiaste inzet van de medewerkers in beide ziekenhuizen. Zij hebben hier heel hard aan gewerkt."
Snel, duidelijk en veilig
In het EPD worden alle patiëntgegevens, aantekeningen van specialisten, verpleegplannen, onderzoekresultaten en afdelingsformulieren opgeslagen in één gezamenlijke database. Dat biedt vele voordelen. Wanneer patiënten voor zorg in het ziekenhuis komen zijn hun persoonlijke en medische gegevens direct en duidelijk beschikbaar. Het digitaal invullen van de formulieren gaat sneller dan het bijhouden van papieren dossiers. Bovendien hoeven zij niet steeds dezelfde vragen te beantwoorden. De gegevens worden namelijk centraal geregistreerd en kunnen altijd en overal door de behandelend zorgverleners worden geraadpleegd.
Het belangrijkste voordeel is dat het de patiëntveiligheid verder verbetert. De zorgverlener kan meteen de gehele medische geschiedenis overzien. Onleesbare handschriften behoren tot het verleden en de kans op lees- en schrijffouten is vele malen kleiner.
Privacy
De privacy van de patiënten heeft bij het ontwikkelen van dit gezamenlijke EPD steeds voorop gestaan. Zo hebben alleen artsen en daartoe bevoegde zorgverleners toegang tot het systeem. Het systeem draait ook uitsluitend op de eigen servers van de ziekenhuizen en is niet te benaderen via het internet.

Voor de redactie:

Noot voor de redactie, niet voor publicatie: Voor meer informatie kunt u contact opnemen met
Herma Moerkerken, manager Communicatie Franciscus Ziekenhuis, telefoonnummer
(0165) 58 89 84 of met de afdeling PR en Communicatie van het Lievensberg ziekenhuis, via telefoonnummer: (0164) 27 87 32.