Veel nieuwe dakramen en lichtkoepels woningen voldoen niet aan wettelijke eisen inbraakwerendheid

Persbericht geplaatst door Luxlight BV op 01-05-2012
Veel nieuwe dakramen en lichtkoepels woningen voldoen niet aan  wettelijke eisen inbraakwerendheid

Consument onwetend.

Om daglicht in een woning te brengen plaatst men dakramen, platdakramen, lichtstraten of lichtkoepels. Consumenten zijn veelal onwetend dat ramen in schuine- en platte daken van een woning aan wettelijke eisen tegen inbraak moeten voldoen en worden hierdoor gedupeerd.

Naast de heftige emotie bij een inbraak is de consument aansprakelijk voor het alsnog aanbrengen van een raam dat voldoet aan het bouwbesluit. Consumenten moeten bij aanschaf goed controleren of de producten inbraakwerend zijn getest. Fabrikanten dienen duidelijk aan de consument aan te geven waar in woningen het product mag worden toegepast.

Toepassen van niet geteste producten

Luxlight constateert dat veel dakramen, lichtkoepels en lichtstraten in woningen worden toegepast die niet zijn getest volgens NEN 5096 klasse 2. Op plaatsen die bereikbaar zijn volgens NEN 5087, (opgenomen in het bouwbesluit) mogen alleen geteste producten worden gebruikt. Bij veel consumenten, aannemers en klusbedrijven is dit onbekend of men gaat er lichtzinnig mee om. Luxlight vindt dat de consument het recht heeft te weten wat hij koopt en wat de consequenties zijn van de aankoop van verkeerde producten.

Een schematisch overzicht van NEN 5087 bij gezinswoningen is te downloaden via www.luxlight.nl/public/files/Schema_bereikbaar_voor_inbraak_volgens_NEN5087_Woningen.pdf

Gevaren voor de consument

Veel verbouwingen en woninguitbreidingen in Nederland worden vergunningsvrij uitgevoerd. Gemeenten hebben de taak om de wet (het bouwbesluit) te handhaven. In de praktijk gebeurt dit zelden bij vergunningsvrije bouwwerkzaamheden en hierdoor blijft het gebrek bestaan.

Bij verkoop van de woning is dit een verborgen gebrek. De nieuwe koper zal eisen dat de woning alsnog in de wettelijk vereiste staat word gebracht. De aannemer of installateur kan hierdoor met claims worden geconfronteerd en gooit zijn goede naam te grabbel.

Luxlight verwacht dat inboedelverzekeringen minder makkelijk uitkeren bij inbraakschades die ontstaan via ramen die niet aan de wet voldoen.

Waaraan kunnen de inbraakwerende producten worden herkend?

Goedgekeurde producten dragen een teken van de keurende instantie, bijvoorbeeld SKG 2 of SKH 2 met daarbij vermeldt een nummer van het KOMO-attest. In het KOMO- attest staat vermeld waar men dit merkteken kan vinden. Indien er geen KOMO-attest beschikbaar is dient de aannemer of installateur een volledig testrapport van het product te overleggen.

Niet goed monteren van geteste producten

Diverse fabrikanten leveren producten los in een doos. De inbraakwerende producten dienen echter precies volgens de eisen in het KOMO-rapport te worden ingebouwd. Voor een consument is het moeilijk om dit te controleren. De zekerheid wordt verkregen door het laten inbouwen van de ramen door de fabrikant of door de fabrikant erkende installateurs. Worden de ramen door iemand anders ingebouwd, dan dient de consument er goed op te letten dat het product ook gemonteerd is volgens de details van de geteste situatie. Een inbraakwerend raam dat niet goed wordt bevestigd, voldoet niet aan de wet. Luxlight adviseert om vooraf een afschrift van de handleiding op te vragen.

Over Luxlight:

Luxlight levert hét grootste platdakraam voor woningen. Vanuit het oogpunt van gezond leven, welzijn en comfortabel wonen, willen mensen zoveel mogelijk daglicht toelaten in hun woningen. De producten van Luxlight zijn ontwikkeld om de grootst mogelijke hoeveelheid daglicht naar binnen te halen. Luxlight levert uit voorraad het grootste platdakraam dat momenteel op de markt verkrijgbaar is: een platdakraam van bijna 10m2. Luxlight onderscheidt zich met deze grote afmeting, van alternatieve producten zoals lichtkoepels en daglichtbuizen.

Het assortiment platdakramen van Luxlight is opgebouwd uit, een aantal uit voorraad leverbare, standaardmodellen (Luxlight Basic) en platdakramen op maat (Luxlight Pro). De platdakramen van Luxlight zijn gemaakt van zonwerend HR++ glas en fraai afgewerkt aluminium, met slanke detailleringen. Het glas zorgt voor een natuurlijke lichtinval met een onvervormd doorzicht, en bij hagel en regen wordt het geluid tot een minimum gereduceerd. Alle Luxlight platdakramen zijn nagenoeg onderhoudsvrij, zijn inbraakwerend en voldoen aan het Bouwbesluit en de eisen van het Politiekeurmerk Veilig Wonen®. Op alle platdakramen zit 10 jaar garantie.

Luxlight biedt gemak door een totaalconcept te leveren. Om optimaal en snel in te kunnen passen in het bouwproces, zijn de Basic-platdakramen van Luxlight direct uit voorraad leverbaar. Op de bouwplaats zorgt Luxlight voor een snelle logistieke afhandeling. Een eigen team van monteurs zorgt voor een correcte levering en montage, waarbij de inzet van een kraan of ander groot materieel niet nodig is.

Voor meer informatie over dit onderwerp kijk op www.luxlight.nl/nl/luxlight/inbraakwerend/waarschuwing-consument-gedupeerd/

Voor de redactie:

Voor meer informatie over Luxlight en zijn producten, redactionele informatie en illustratiemateriaal kunt u contact opnemen met

Luxlight BV

Leemskuilen 4

5563 CK Westerhoven

T 040 207 01 24

F 040 207 01 26

I www.luxlight.nl

E info@luxlight.nl