Veiligheid werknemers VELUX Groep wederom toegenomen

Persbericht geplaatst door VELUX Nederland B.V. op 07-05-2012
Veiligheid werknemers VELUX Groep wederom toegenomen

De Meern, 7 mei 2012. Het is mogelijk om gedragspatronen van werknemers te veranderen, zelfs bij de meest gewortelde routines. De VELUX Groep heeft inmiddels 25% van het uitgebreide veiligheidsprogramma ingevoerd en kan nu al zien dat het mogelijk is om het gedrag van werknemers te veranderen. Daardoor is de veiligheid in haar fabrieken verder verbeterd en het aantal arbeidsongevallen teruggedrongen.

Jaarlijks gebeuren er in Nederland meer dan 200.000 arbeidsongevallen die leiden tot letsel en verzuim. De sectoren met de hoogste risico’s zijn de bouw, metaal en op- en overslag. De VELUX Groep is zich hiervan bewust en doet er alles aan het aantal industriële ongevallen terug te dringen.Uit het onlangs verschenen rapport over het Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen van de VELUX Groep blijkt dat het aantal arbeidsongevallen op de werkvloer onder medewerkers in 2011 met 37% is gedaald ten opzichte van het voorgaande jaar.

37% minder arbeidsongevallen

In 2011 was bij de fabrieken van de Groep het gemiddelde aantal arbeidsongevallen 2,8 per miljoen gewerkte uren. Dat is een verbetering ten opzichte van het gemiddelde van 4,5 ongevallen het voorgaande jaar. Om deze statistieken in perspectief te zetten, het gemiddelde van de Deense industrie als geheel is ongeveer 20 tot 25 industriële ongevallen per miljoen gewerkte uren1). Voor de komende jaren heeft de VELUX Groep zich een ambitieus doel gesteld. Het aantal arbeidsongevallen dient in 2014 verminderd te zijn naar 1,5 ongeval per miljoen gewerkte uren.

“We zijn begonnen met een programma dat we VELUX Safety Excellence noemen. Dat richt zich op het managen van veiligheid en het veilige gedrag van de productiemedewerkers. Het heeft zelfs in dit vroege stadium al veelbelovende resultaten opgeleverd. Tot nu toe hebben we ons geconcentreerd op de technische aspecten, zoals het beveiligen van de machines en het nakijken van veiligheidsapparaten. En natuurlijk zullen we daarmee doorgaan. Maar de ervaring heeft ons geleerd dat de meeste ongevallen worden veroorzaakt door onveilig gedrag, niet door machines of apparaten," zegt David P. Meyer, Directeur van de VELUX Groep.

Hij vervolgt: "Veiligheid is altijd al een aandachtspunt voor ons geweest en we hebben de beslissing genomen niet alleen beter te zijn dan de meeste andere bedrijven, maar we willen tot de besten behoren. Wij geloven dat alle ongevallen kunnen worden voorkomen."

Veiligheid is mensenwerk

Het VELUX Safety Excellence programma wordt uitgevoerd in samenwerking met het internationale bedrijf DuPont Sustainable Solutions, dat zich gespecialiseerd heeft in het adviseren van andere bedrijven op het gebied van veiligheid. Senior Account Manager, David Mallard, DuPont Sustainable Solutions: "De cruciale factor voor het verminderen van incidenten is om te begrijpen dat veiligheid mensenwerk is. Om de veiligheid te verbeteren moet je de gewoonten van de werknemers veranderen. De beste invloed die wij daarvoor hebben is de stijl van leidinggeven die wordt uitgeoefend in de organisatie. Het aantal ongevallen tot nul reduceren is absoluut mogelijk. Wij kennen bij DuPont veel bedrijven waar ze niet alleen vele weken of enkele maanden, maar vele jaren zonder letsel en verzuim zijn doorgekomen."

In één derde van de fabrieken van de VELUX Groep heeft in 2011 helemaal geen ongeval plaatsgevonden. Dat is een uitstekende indicatie dat de ambitieuze doelstelling van de Groep voor 2014 verre van onrealistisch is. Integendeel, het is het bewijs dat arbeidsongevallen op het werk volledig kunnen worden voorkomen.

Meer informatie kunt u lezen in het rapport over het Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen van de VELUX Groep, ‘Building a Model Company’ op www.velux.nl/overvelux/develuxgroep/csr.

1)Bron: The Danish Employers’ Confederation.

-///-

Over de VELUX Groep

De VELUX Groep zorgt al 70 jaar voor een aangenamere leefomgeving onder het dak door deze te voorzien van daglicht en frisse lucht. Het VELUX productprogramma biedt daglichtoplossingen voor hellende en platte daken, zoals dakramen, daglichtsystemen, lichtkoepels en lichtstraten. Daarnaast bestaat het assortiment uit vele typen raamdecoratie, buitenzonweringen, rolluiken, op afstand bedienbare producten aangestuurd door zonne-energie en zonnecollectoren.

De VELUX Groep investeert uitgebreid in producten en projecten die een bijdrage kunnen leveren aan het terugdringen van het energieverbruik in gebouwen. Met zes modelwoningen in het Model Home 2020 project wordt aangetoond hoe gebouwen energieneutraal kunnen zijn met behoud van voldoende daglicht en een comfortabel binnenklimaat. Visionaire architectuur, maximale energie-efficiëntie en minimale CO2-uitstoot worden gecombineerd met maximale leefbaarheid én comfort voor gebruikers. De VELUX Groep heeft productievestigingen in elf landen, verkoopmaatschappijen in bijna veertig landen en is één van de sterkste merken in de wereldwijde sector bouwmaterialen. VELUX Nederland B.V. is een volledig autonome dochteronderneming van de VELUX Groep, die bijna 10.000 werknemers heeft en onderdeel is van de VKR Holding A/S,een naamloze vennootschap volledig in handen van stichtingen en familie. Kijk voor meer informatie op www.velux.nl.

Voor de redactie:

Noot voor de redactie

Op www.thenewsmarket.com/velux zijn videobeelden geschikt voor televisie verkrijgbaar die dit persbericht ondersteunen. Maakt u voor het eerst gebruik van The Newsmarket, dan dient u zich eerst te registreren. Voor vragen kunt u contact opnemen via e-mail: journalisthelp@thenewsmarket.com.

Voor meer informatie en beeldmateriaal kunt u contact opnemen met:

VELUX Nederland B.V.

Molensteijn 2 | 3454 PT De Meern

Claudia van Veenendaal | Manager PR

Tel: 030-6629629

claudia.vanveenendaal@velux.nl | www.velux.nl