Voorwaarden voor ontslag wegens disfunctioneren

Persbericht geplaatst door De Graauw Legal op 06-03-2018
Voorwaarden voor ontslag wegens disfunctioneren

In de praktijk komt dikwijls voor dat werkgever voorbarig tot ontslag wegens disfunctioneren willen komen. Sinds de wijziging van eht ontslagrecht per 2015 is de ontslagvergoeding meestal lager, maar het is ook in bepaalde zaken moeilijker geworden om tot ontslag te komen. Dit geldt zeker ook voor ontslag wegens disfunctioneren. Waar voorheen een gebrekkig ontslagdossier vaak 'gecorrigeerd' werd door een hogere vergoeding, is dat niet meer mogelijk maar volgt afwijzing.

Om tot gedwongen ontslag wegens disfunctioneren te kunnen komen geldt:

* De werknemer moet duidelijk op de kritiekpunten gewezen zijn, bijvoorbeeld in functioneringsgesprekken.

* De werknemer moet een verbetertraject zonder (voldoende) succes hebben doorlopen. Dat wil zeggen dat er gedurende meestal enkele maanden alles aan gedaan is wat in redelijkheid mogelijk is om de problemen in het functioneren op te lossen. Daarbij wordt veelvulig overlegd en geëvalueerd. Waar nodig wordt ook coaching aangeboden. Het is voor de werkgever belangrijk hiervan dossier te vormen.

* Het slechte functioneren mag geen verband houden met slechte werkomstandigheden, afwezigheid van goede faciliteiten en gebrek aan scholing. Als het hier wel mee van doen heeft, dan is het aan werkgever om dit eerst op te lossen.

Vaak zie we dat werkgevers een verbetertraject maar lastig en tijdrovend vinden. Er wordt dan ook vaak geprobeerd om, nog voor dat werknemer deze kans op verbetering heeft gekregen, al tot een beëindiging met een vaststellingsovereenkomst te komen. De werknemer moet zich dan goed realiseren dat hij hiertoe niet verplicht is en de mogelijkheid heeft om zich (succesvol) tegen beëindiging te verzetten en een eerlijke kans op herstel van functioneren af te dwingen.