Vrijwilligers gezocht voor hospice Roosdonck

Persbericht geplaatst door NMeijer op 08-02-2012
Vrijwilligers gezocht voor hospice Roosdonck

Roosendaal – Groenhuysen breidt in de loop van dit jaar haar palliatieve zorg (zorg voor mensen die ongeneeslijk ziek zijn) uit met onder andere hospice Roosdonck. In de aanloop naar de nieuwbouw aan de Kalsdonksestraat in Roosendaal is in oktober 2011 een tijdelijk hospice gestart, waar cliënten hun laatste levensfase kunnen doorbrengen. Daarbij staat privacy, rust, veiligheid, warmte en kwaliteit van leven voorop. Om cliënten en hun naasten daarbij te begeleiden is Groenhuysen op zoek naar vrijwilligers. Groenhuysen heeft de Vrijwilligers Palliatieve Terminale Zorg West-Brabant & Tholen (VPTZ) gevraagd een bijdrage te leveren bij de werving, selectie en deskundigheidsbevordering van vrijwilligers.

Vrijwilligers nemen in het hospice een belangrijke plaats in. Zij spelen een belangrijke rol in de totale zorgverlening aan de bewoners en bieden daar waar nodig aandacht, nabijheid en ondersteuning, in samenwerking met beroepskrachten. Iedere vrijwilliger maakt een verschil, of ze nu veel of weinig tijd beschikbaar hebben. Vrijwilligers zijn onder andere gastvrouw of gastheer, bereiden op verzoek van de cliënt gerechten, doen boodschappen, lezen voor, helpen bij zorgtaken of ‘zijn’ er gewoon. Daarnaast zijn we ook op zoek naar vrijwilligers die zich willen inzetten voor het onderhoud van de tuin of vrijwilligers die voornamelijk in het weekend beschikbaar zijn.

Vrijwilligers zijn is dankbaar werk. Zo zei een vrijwilliger van het tijdelijke hospice: “Door het werken als vrijwilliger op Roosdonck beteken ik iets voor de cliënt, en ontvang ik van de cliënt veel waardevols terug.”

Opleiding
Vrijwilligers krijgen uitgebreide ondersteuning om zich goed voor te bereiden op het vrijwilligerswerk. Zo is er voorafgaand een intensieve training en zullen alle vrijwilligers de eerste periode gekoppeld worden aan een ‘buddy’.

Meer informatie? Bezoek de informatieavond!
Op donderdag 23 februari 2012 om 19.00 uur organiseert Groenhuysen in samenwerking met de VPTZ een informatieavond in de kapel van Wiekendael, Kalsdonksestraat 89 in Roosendaal. Daarin worden de taken voor vrijwilligers toegelicht en mogelijke vervolgstappen uitgelegd. Aanmelden voor deze bijeenkomst kan bij Carla van Meer (vrijwilligerscoördinator/palliatief verpleegkundige) via cvmeer3@groenhuysen.nl of 0165 – 57 40 00.

Voor de redactie:

Bij vragen is Mariëlle Franken (communicatieadviseur stichting Groenhuysen) bereikbaar via telefoonnummer 0165 – 57 40 37 of 06 – 304 65 373. Meer informatie: www.groenhuysen.nl