Waar wilt u met uw onderneming naar toe groeien de komende 5 jaar?

Persbericht geplaatst door WY-advies op 30-05-2011
Waar wilt u met uw onderneming naar toe groeien de komende 5 jaar?

Waar wilt u met uw onderneming naar toe groeien de komende 5 jaar?

Heeft u een volledig en duidelijk beeld van de ontwikkeling binnen uw branche?

Denkt u dat uw organisatie deze ontwikkelingen financieel administratief aan kan?

WY advies adviseert en begeleidt u graag in het maken van uw keuze, door het toepassen van een Quickscan op uw administratieve organisatie.

Decennia ervaring vanuit de praktijk leert ons dat, er vaak onvoldoende expertise met betrekking tot de gewenste administratieve organisatie aanwezig is.

Een Quickscan kan vervolgens het uitgangspunt zijn om gewenste verbeter trajecten nader te bespreken. In overleg met u wordt een plan van aanpak gemaakt, inclusief tijdpad, om de gewenste veranderingen uit te gaan voeren.

De overgang naar andere salaris- en/of financieel administratieve software, zal tot de nodige kostenbesparingen leiden. Dit wordt gerealiseerd door een efficiency slag, waardoor een mogelijke besparing op fte’s.

De praktijk leert dat werkgevers, noch de menskracht, noch de expertise in huis hebben om deze trajecten te kunnen doorlopen met een succesvol resultaat.

WY advies ondersteunt en adviseert u graag op het gebied van deze kwesties.

Gaat u voor meer informatie naar de website http://www.wy-advies.nl of stuurt u een bericht naar info@wy-advies.nl .

WY advies….altijd de beste oplossing voor uw bedrijfsvoering.

deel deze pagina: