Waarom jongeren actief zijn op social media

Persbericht geplaatst door klantinteractie kenniscentrum op 05-05-2011
Waarom jongeren actief zijn op social media

Bezorgdheid om anderen lijkt de voornaamste drijfveer voor jongeren te zijn om informatie te delen op social media. Ook andere drijfveren zijn belangrijker dan bijvoorbeeld plezier. Online marketing campagnes kunnen dus inspelen op een variëteit aan motivaties. Dat zijn enkele conclusies van een onderzoek van de Hogeschool Gent, de Bedrijfsmanagement Mercator Department.

Onderzoek
Het onderzoek is gebaseerd op literatuuronderzoek en kwalitatief onderzoek. De onderzoeksvraag betrof de motivatie van jongeren om online boodschappen te manipuleren, te verspreiden of te creëren.

Het kwalitatieve onderzoek bestond uit participatie in online word of mouth. Deze participatie leverde informatie op over de motieven voor online gebruikers om over producten te praten of virals door te sturen.
Tevens werd een aantal online gesprekken gevoerd met 25 gebruikers,zowel individueel als in een groep.

Motieven
Zelfexpressie en enthousiasme over een product of merk zijn naast bezorgdheid belangrijke motieven om online actief informatie te delen met anderen.
In het algemeen wordt plezier of vermaak als een belangrijk motief beschouwd. Andere motieven lijken echter belangrijker te zijn.

Nieuwe inzichten in motieven
Vergeleken met de gangbare theorieën, blijken nuanceringen noodzakelijk. ‘ Nieuwe’ motieven spelen een rol, al dan niet in combinatie met elkaar, zoals:
-profilering
-google traffic
-bijdragen aan de community en reciprociteit
-drang naar content
-problemen signaleren van bedrijven
-provoceren en choqueren

Bron: bericht op Marketingonline.nl, 6 december 2010

Post op het Klantinteractie Kenniscentrum

Op het Kenniscentrum zijn gerelateerde items geplaatst