Wat is een BKR hypotheek?

Persbericht geplaatst door bosmanict op 05-12-2013

Het is volkomen normaal dat mensen steeds vaker over een eigen huis willen beschikken. Veel mensen moeten nog steeds verplicht kiezen voor het huren van een woning, maar toch kan worden vastgesteld dat het aantal huiseigenaars een zeer aanzienlijke, stijgende lijn kent. Helaas heeft lang niet iedereen zomaar de mogelijkheid om geld te lenen om vastgoed aan te kopen. Hoe u het ook draait of keert, het betreft altijd een zeer aanzienlijke investering die u niet zomaar afsluit voor enkele jaren, maar wel voor bijna de helft van uw leven. Daarnaast kan het gebeuren dat u vroeger bepaalde schulden heeft gemaakt die u niet zomaar terug kunt betalen waardoor u met een zogenaamde BKR codering zit opgezadeld. In dat geval is het zelfs helemaal niet mogelijk om een gewone hypothecaire lening aan te vragen. Gelukkig bestaat er in dat geval ook nog zoiets als een BKR hypotheek waar we u in dit artikel graag meer over vertellen.

Geld lenen met een BKR hypotheek

Er wordt wel eens gevraagd of geld lenen door middel van een BKR hypotheek interessant is of niet. Eigenlijk is dat een bijzonder moeilijke vraag. Enerzijds is het afsluiten van een dergelijke hypothecaire lening niet interessant omdat ze gepaard gaat met vrij hoge kosten. Anderzijds hebben kredietnemers veelal geen andere keuze wanneer ze over een BKR codering beschikken. U kunt er natuurlijk wel steeds voor kiezen om eerst uw dossier bij het Bureau Krediet Registratie op te lossen. Het aflossen van uw schulden kan er al snel voor zorgen dat uw dossier wordt gesloten waarna u binnen afzienbare tijd terug over de mogelijkheid beschikt om een gewoon hypothecair krediet af te sluiten.

Controle bij het toekennen van een BKR hypotheek

Er wordt wel eens gezegd dat er weinig tot geen controle wordt uitgevoerd vooraleer een BKR hypotheek wordt toegekend. We kunnen deze stelling echter meteen ontkrachten. Het enige verschil tussen een gewoon hypothecair krediet en een BKR hypotheek is namelijk dat er bij deze laatste geen BKR toetsing wordt uitgevoerd. Met andere woorden, mensen die een dergelijk dossier hebben lopen bij het Bureau Krediet Registratie worden niet specifiek gecontroleerd en kunnen gewoon geld lenen voor de aankoop van een huis. Dat wil echter niet zeggen dat u niet over voldoende financiële middelen moet beschikken. Kunt u niet aantonen voldoende inkomen te hebben om uw lening af te betalen, dan zal een BKR hypotheek u even goed gewoon geweigerd worden.