Wat te doen bij een (ontwikkelend) arbeidsconflict?

Persbericht geplaatst door ederuijter op 10-09-2015
Arbeidsrechtadvocaat in Alphen aan den Rijn
Een groot gedeelte van het ziekteverzuim bij Nederlandse bedrijven wordt veroorzaakt door arbeidsconflict. Dit betekent dat conflicten een negatieve invloed hebben op de productiviteit binnen een bedrijf. Daarom is het zowel voor werkgevers als voor werknemers zaak om arbeidsconflicten zo snel mogelijk de kop in te drukken. In dit artikel zetten wij voor u uiteen wat een arbeidsconflict inhoudt, waarom het ontstaat, wat de gevolgen zijn en wat u kunt doen om het op te lossen.

Oorzaken
Een arbeidsconflict ontstaat vaak tussen een werkgever en werknemer. De werknemer staat hier vaak niet sterk door de scheve machtsverhoudingen en hiërarchische structuur binnen bedrijven. De meeste conflicten ontstaan door contractuele veranderingen zoals een aanstaand ontslag, gewijzigde werkzaamheden etc. Ook gebeurt het vaak dat werknemers zich niet altijd gewaardeerd voelen door hun werkgever, waardoor de werknemer ontevreden kan raken. In de afgelopen jaren moesten veel bedrijven reorganiseren, waarmee een groot aantal werknemers ontslag heeft gekregen of onzeker is geworden over hun baan. Een conflict ontstaat dan al snel; beide partijen moeten vechten om financieel gezond te blijven. Naast deze oorzaken is er ook nog de mogelijkheid van miscommunicatie. De ene partij heeft een onjuiste interpretatie van het gedrag van de andere partij, waardoor (onnodige) arbeidsconflicten kunnen ontstaan.

Gevolgen
Onder de ernstigste gevolgen van een arbeidsconflict vallen - zoals al genoemd – verzuim, verlaagde arbeidseffectiviteit en verlies van productiviteit. In het geval van een geschil tussen werkgever en werknemer kan er ook verdeeldheid ontstaan tussen de overige werknemers. Een gedeelte zal zich scharen achter de werknemer, terwijl anderen de kant van de werkgever zullen kiezen. Vanzelfsprekend heeft dit een slechte werksfeer en hoog personeelsverloop als gevolg. Werknemers voeren onderling strijd en zijn meer geneigd om ontslag te nemen.

Voorkomen
Omwille van bovenstaande constateringen is het van belang om zo snel mogelijk te reageren op arbeidsconflicten. Het makkelijkste is natuurlijk als u als werkgever arbeidsconflicten kan voorkomen. Hiervoor zijn een aantal tips te benoemen, welke ook toepasbaar zijn voor werknemers in situatie waar zij moeten samenwerken met collega’s. Zo is het belangrijk om signalen van conflict tijdig te bemerken en te bespreken. Voorkom dat er aannames worden gemaakt die niet op de waarheid zijn gebaseerd. Blijf open en geïnteresseerd in collega’s, ook als deze andere signalen afgeven. Toon verder begrip voor collega’s, maar ook als werkgever voor werknemers. Op die manier zijn medewerkers meer geneigd tot een tussenoplossing te komen. Wanneer dit begrip ontbreekt zullen zij juist een verdedigende houding aannemen.

Als uw geschil uiteindelijk toch uitmondt in een arbeidsconflict, ga hier dan niet te lichtzinnig mee om. Zorg ervoor dat degene waarmee u het conflict hebt zich serieus genomen voelt en neem de tijd om tot een juiste oplossing te komen.

Arbeidsrechtadvocaat
Is er geen uitzicht op verbetering van de situatie? Neem dan een contact op met een arbeidsrechtadvocaat. Niet alleen zijn zij juridisch op de hoogte, ook kunnen zij als onafhankelijke partij bemiddelen tussen bij tweestrijd. Niet alleen met arbeidsconflicten kunt u in Alphen aan den Rijn bij ons terecht. Wij zijn tevens gespecialiseerd in ontslagrecht, contractrecht en vergoeding bij arbeidsongeschiktheid.