Wat zijn uw rechten bij de aanleg van wegen en leidingen?

Persbericht geplaatst door Clickr op 11-11-2014
Mr. J.J.C.M. Willemen (Joost), oktober 2014, De Ondernemer
Nederland is een dichtbevolkt land. Bij de aanleg van wegen en leidingen, wordt duidelijk dat ruimte schaars is. Voorzieningen moeten ingepast, om aan de toenemende vraag naar gas, water en elektriciteit te voldoen. Wat zijn uw rechten als grondeigenaar of -gebruiker? Moet u tegen uw zin, medewerking verlenen aan de aanleg van bijvoorbeeld wegen of nutsvoorzieningen?
Aankoop of onteigening?
Stel u bent eigenaar van een kantoorpand of woonhuis dat weg moet. Er komt namelijk een spoorlijn, weg, brug of kanaal op of naast uw pand. Of u dat nu wil of niet, het pand moet wijken. De overheid probeert de grond te kopen. Wordt u het niet eens, dan volgt gedwongen onteigening. Uiteraard tegen volledige schadeloosstelling.
Zakelijk recht of gedoogplicht?
Voor kabels en leidingen ligt dat anders. U bezit land en net op die plaats moet een ondergrondse gas- of waterleiding komen. Onteigening is niet aan de orde. Toch zit u niet te wachten op kabels en leidingen. De nadelen spreken voor zich: hinder bij de aanleg, waardevermindering van de grond, eventuele gewassenschade en extra risico's. De eerste stap is een overleg tussen betrokkenen over de vestiging van een zakelijk (opstal)recht voor de aanleg en instandhouding van het tracé. Wordt u het niet eens, dan past men dwang toe: de gedoogplicht. Die houdt in dat de overheid oplegt, dat u de aanleg en instandhouding van de kabels en leidingen moet goed vinden. U krijgt hier dan wel een vergoeding voor.