WERKKOSTENCHECK / NIEUWE REGELING WKR

Persbericht geplaatst door Wilde belastingadvies op 05-04-2011
WERKKOSTENCHECK / NIEUWE REGELING WKR

Hoe werkt de nieuwe Werkkostenregeling?

Veel werkgevers geven hun werknemers een (onbelaste) onkostenvergoeding. Ook de DGA geeft zich vaak een onkostenvergoeding.

Inmiddels geldt er sinds 1 januari 2011 een nieuwe regeling, nl. de Werkkostenregeling (WKR).

Ook onder de Werkkostenregeling kunt u als DGA of werkgever een onbelaste vergoeding voor bepaalde zaken geven, maar let op: de eisen zijn wel aangescherpt!

Tot 1-1-2014 kunt u kiezen uit 2 varianten:

1.De “oude”regeling: bonnetjes verzamelen. Als u onder de oude regeling onkosten wilt vergoeden, dan moet er een administratie aan ten grondslag liggen. U dient dus alle bonnetjes en declaraties te bewaren.

Een andere manier om kosten te vergoeden is de vaste onkostenvergoeding. Deze onkosten-vergoeding moet onderbouwd zijn. Er dient een specificatie te zijn waaruit blijkt voor welke zaken er een vergoeding wordt gegeven en de daarbij behorende bedragen. Bij een controle kan de belastingdienst u om deze specificatie vragen. U kunt een aantal maanden alle onkosten verzamelen en op basis van het gemiddelde de vaste onkostenvergoeding berekenen. Let echterop: niet alle onkosten kunnen onbelast vergoed worden, voor meer informatie betreffende welke kosten wel of niet in aanmerking komen kunt u contact met ons opnemen. (contact=link naar mailformulier?)

2. De werkkostenregeling (WKR). De WKR gaat uit van een maximale vergoeding van 1,4% van de loonsom. Hieraan hoeft geen administratie ten grondslag te liggen. U hoeft dus geen bonnetjes meer te bewaren of een specificatie aan te leveren; minder administratieve lasten dus.

Maar is dit wel zo voordelig? Een medewerker of een DGA met een salaris van € 50.000,- kan nog geen € 60,- per maand onbelast vergoed krijgen, vergoedt u meer dan is het meerdere belast met 80% eindheffing. Er zijn echter onkostenvergoedingen (o.a. reiskosten) die buiten de WKR vallen.

Wat is nu voor u of uw personeel de beste vorm? Nog even gebruik maken van de huidige (overgangs)regeling of toch overstappen naar de nieuwe regeling?

Om dit voor u inzichtelijk te maken biedt Wilde Belastingadvies u de Werkkostencheck aan. Voor meer informatie over de Werkkostencheck kunt u contact met ons opnemen.

info@wildegroep.nl

www.wildegroep.nl

Tel: 035- 700 97 01