Wetswijzigingen op het gebied van ouderschap

Persbericht geplaatst door Clickr op 08-07-2014
Mr. D.R.M. de Vos (Daphne), 2014, de Ondernemer
Het geregistreerd partnerschap is nog verder gelijkgesteld aan het huwelijk. Voorheen werd alleen bij kinderen, geboren binnen een huwelijk, de echtgenoot van moeder juridisch vader. Vaders met een geregistreerd partnerschap moesten hun kind erkennen. Vanaf 1 april 2014 is dit niet meer nodig en is de geregistreerd partner van de moeder ook van rechtswege juridisch vader.
Ouders die een voogd wilden benoemen, die na hun overlijden het gezag over hun kind uitoefent, konden dit voorheen uitsluitend bij testament doen. Nu is het mogelijk dit ook buiten het testament om te doen. Het benoemen van een voogd kan nu eenvoudiger en goedkoper via een aantekening in het gezagsregister.
Daarnaast zijn er belangrijke wijzigingen voor lesbisch ouderschap in werking getreden. Duomoeders hoeven niet meer naar een rechter om juridisch ouder te worden over hun kind. Indien er sprake is van een onbekende zaaddonor, dan ontstaat er, indien het kind binnen het huwelijk of geregistreerd partnerschap is geboren, van rechtswege moederschap. De moeders moeten wel een verklaring overleggen van de Stichting Donorgegevens Kunstmatige Bevruchting aan de ambtenaar van de burgerlijke stand, waaruit blijkt dat er gebruik is gemaakt van een onbekende zaaddonor. Indien er gebruik is gemaakt van een bekende donor, kan de duomoeder juridisch ouder worden door het kind te erkennen. Moeders, die niet gehuwd zijn of geen geregistreerd partnerschap zijn aangegaan, kunnen uiteraard ook het kind van een partner erkennen.
Indien u meer wilt weten over bovengenoemde onderwerpen kunt u contact opnemen met ons kantoor.