Whatsapp bericht leidt tot ontslag op staande voet

Persbericht geplaatst door Clickr op 08-07-2014
Mr. C.A.F. Haans (Caroline), 2014, de Ondernemer
Social media is steeds meer ingeburgerd in de maatschappij. Ook op de werkvloer wordt er op los getwitterd, geappt en gemaild. Vaak gaat dat goed, maar soms ook niet. Zo heeft de voorzieningenrechter van de rechtbank Overijssel recent bepaald dat een ziekmelding via whatsapp niet door de beugel kon, omdat zij valselijk zou zijn gedaan. De werknemer bleek namelijk, in weerwil van haar whatsapp bericht dat zij een blindedarmontsteking had en daardoor in het ziekenhuis lag, helemaal niet in een ziekenhuis opgenomen. Zij was daarnaast gedurende enige tijd volledig onbereikbaar en reageerde niet op verzoeken van de ongeruste werkgever om contact op te nemen. Deze werkgever bleek een stuk minder begaan met de werknemer toen bleek dat zij niet ziek was en gelogen had, waarna ontslag op staande voet volgde.
De voorzieningenrechter overwoog in deze zaak onder meer dat een dergelijk onjuist bericht, in de gegeven omstandigheden waarbij de werknemer ook nog als vermist was opgegeven door haar familie, een dringende reden oplevert voor ontslag op staande voet. Dat is pas anders indien blijkt dat het doen van die valse mededeling aan de werknemer als gevolg van haar psychische toestand niet kan worden aangerekend.
Social media kan nuttig zijn, maar blijf kritisch op het gebruik ervan binnen uw organisatie. Een goed ziektereglement voor uw werknemers met telefonische ziekmelding en controle op de strikte naleving van de regels, voorkomt veel ellende.