Zonnepanelen.

Persbericht geplaatst door Clickr op 19-02-2014
mr. A.J.A. Dielissen (Toine), 2014, De Ondernemer
Als de zon ergens het werk doet, is dat wel bij zonnepanelen. De toepassing daarvan heeft een grote vlucht genomen en dat is in het straatbeeld goed te zien.
Zonnepanelen staan per definitie pontificaal in het zicht. De vraag kan gesteld worden of het niet een visuele verstoring of esthetische ontsiering kan geven aan het architectonisch ontwerp van een woning, zodanig dat plaatsing van zonnepanelen kan worden verhinderd door buren die zich daaraan storen. Denk aan de situatie waarbij qua plaatsingslocatie er wel alternatieven zijn, maar het behalen van het maximale rendement noopt tot plaatsing op dat deel van het dak dat door de buren als meest inbreuk makend op hun woongenot wordt gezien. Bijvoorbeeld omdat zij aankijken tegen de frames, de bedrading en de onderkant van de zonnepanelen.
Deze vraag is in de rechtspraak beantwoord: zonnepanelen zijn in Nederland inmiddels een gebruikelijk deel van de bebouwde omgeving, zoals de inmiddels verdwenen (schotel)antennes dat ooit waren.
Het plaatsen van zonnepanelen is bij een gemiddelde woning dus heel goed mogelijk en niet in strijd met het burenrecht. Een omgevingsvergunning is niet nodig. Alleen wanneer het gaat om een monumentaal pand of een beschermd stads- of dorpsgezicht is een (lichte) omgevingsvergunning nodig.
Kijk voor meer informatie op www.haansadvocaten.nl